DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Torsten Højberg

Netpræst

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

Mail: torsten.hojberg@mail.tele.dk

 

7-11 Seven-Eleven

1 apr. 2005

De er overalt
Ja, vi ser dem overalt, disse ”7-11 kiosker” med åbent fra 7 morgen til 11 aften, ja de har faktisk åbent hele døgnet. Forretningskæden er multinational. På min orlov i 2001-2002 så jeg disse forretninger såvel i Prag som i Brisbane og Sydney. De er også i København og her i Roskilde og andre danske provinsbyer.

7-11 naturloven
Denne naturlov er også over alt. Hvad er det da for en naturlov jeg taler om? Det er loven om at blive såret i forhold til at blive rost, opmuntret og påskønnet. Det stikker meget dybere, når vi bliver kritiseret og vi føler os uretfærdigt behandlet end når der bliver sagt noget godt til os, som skulle glæde os og styrke vores selvværd. Det er derfor, at det er blevet kaldt 7-11 loven, fordi der skal syv til elleve gange påskønnelse og ros til at ophæve følelsen af smerte ved en gangs nedsættende bemærkninger eller behandling. Tænk sig hvor sårbare vi er.
Janteloven: ”Jeg er ingenting…” har skadet mange af os. Vi må lære at se på os selv og andre med andre øjne end de nedsættende. Her har vi brug for vaccinen imod Janteloven, som kaldes Anti-janteloven.

Anti-janteloven
Du er enestående
Du er mere værd end nogen kan måle
Du kan noget som er specielt for dig
Du har noget du kan give til andre
Du har gjort noget du kan være stolt af
Du har store ubrugte ressourcer
Du duer til noget
Du kan værdsætte andre
Du har evnen til at forstå og lære af andre
Der er nogen som holder af dig.


Dette er ingen overdrivelse, når vi er skabt i Guds billede som originaler, der alle har sin berettigelse, og vi er elsket af Gud. Vore minusser ophæves af tilgivelsens og genoprettelsens plusser. For Gud har vist sin kærlighed ved at sende sin Søn Jesus Kristus til os som den Frelser, der i sin død og opstandelse har taget vores synd, skyld og skam på sig. Ved at tage imod Ham i tro og leve med Ham oplever vi denne kærlighed. Og fordi Guds kærlighed er til alle må vi lære at opmuntre hinanden langt mere og tænke os godt om, inden vi siger noget nedsættende til andre, både hvad vi siger og hvordan vi udtrykker os. For vi bliver langt mere motiverede til glæde og gavn ved opmuntringer end ved kritik. Sådan er vi alle skruet sammen.

Opmuntringens fællesskab
Den kendte tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer, der blev martyr på grund af sin modstand mod Hitler, har sagt: ”Bilder vi os virkelig ind, at der findes et eneste menneske her i denne verden, som ikke trænger til enten opmuntring eller formaning? Hvorfor har Gud da givet os det kristne fællesskab?” Det kristne menighed skulle altså mere end andre fællesskaber være præget af opmuntring og ansvarlig omsorg for hinanden. Det har vi alle brug for, og det kan vi alle bidrage til. Her er både du og jeg velkomne.

Som netpræst er jeg her netop for at lytte til dig og derefter prøve at opmuntre og støtte dig, der læser dette. Du er velkommen til at henvende dig.

Torsten HøjbergBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk