DAGENS ORD: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.” 1 Peter 4:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Aagaard

Netpræst

Claus Aagaard, Er ikke længere aktiv

Mail: graested-frikirke@netkirken.dk

 

Danmark skal blive genrejst som et Gudfrygtigt land.

1 mar. 2005


Danmark skal blive genrejst som et Gudfrygtigt land. Der skal bygges på gamle fundamenter, rejses skal forlængst faldne mure, og der skal genskabes farbare veje. (Esajas 58)


Disse farbare veje er Hovedveje til Gud. Jesus er vejen til Gud og der er en banet vej til Gud Fader gennem ham som er Verdens frelser. Den vej er ryddet for dig og mig og skal gøres kendt, og befolkes. Men alt der bære kristent navn, men som ikke anerkender Jesus Kristus som vejen eller personen til Alt godt – skal forsvinde. Egentlig gælder det også til en vis grad alle kristne her; der hvor der ikke er en anerkendelse af Jesus som Livet selv, vil der komme en renselse fra Himmelen.

For Gud er i færd med at rense sin kirke i Danmark, så det eneste der stråler ud fra kirkerne er Jesus Kristus – hele jordens helt. Evangeliet; Good news om Ham; skal skinne klart her i Danmark.

Er du en kristen og syntes det svært at finde Glæden og Freden som Jesus lover os alle, så kig opad til Ham – det er kun ved at koncentrerer sig om Ham at glæde og fred manifesterer sig. Det må vi alle gøre.

Harald Blåtand, vores gamle konge, kendte forskellen på et evangelium der bygger på Jesus Kristus og Hans magt, og så på en kristendom som beroede på megen religiøs praksis – han ønskede den første, men blev af forskellige magter og presset til at følge den anden.

Vi står midt i en brydningstid, her godt 1000 år efter Kong Harald;

Tiden er nu for at forlade alt selvgjort kristendom, al selvbeskuelse og al religiøs stræb. Det er tid at omfavne Ham og Hans skønhed. Danskere; kom, lad os løbe Ham i møde. Bliv fri af religiøsitet, mindreværd og selvanklager – kristendom har ikke noget med dig og mig at gøre, det har med Jesus at gøre.

Selvom der er mange barske historier om Harald Blåtand, skinner en arv igennem; han så Kristus som en Helt. Må Danmark og må du og jeg komme tilbage til denne klarhed og simple hengivenhed til Jesus Kristus.

Hver gang en af os kristne omvender os til Jesus Kristus som Herre og Mester, og kommer til hvile FRA os selv, ryddes en landingsbane for Guds rige, eller sagt med andre ord, da genskabes farbare veje, for Hans Herlighed og Herredømme i dit og mit liv og dermed Danmark.

Med kærlig hilsen og ønsket om en Glædelig påske, hvor vi mindes at Han kom og Han sejrede – for dig og mig.

Claus Aagaard

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk