DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Ørnestatus

1 sep. 2012

I Birkebjerg Gospelkor i Næstved synger vi følgende bøn:
“When I feel the spirit moving
Moving in my soul
I want to let go,
let you take control
And lift me up
That’s why I´m singing:

Let me fly
Way up high
Let me soar
On wings like the eagle
On Your holy spirit”

En oversættelse til dansk kan være:


”Når jeg mærker Ånden bevæge sig,
bevæge sig i min sjæl,
ønsker jeg at give slip
- lade DIG tage kontrollen
og løfte mig op.
Det er derfor jeg synger:

Lad mig flyve
Højt, højt oppe.
Lad mig svæve
på vinger, ligesom ørnen.
På din Helligånd.”

Sangen er skrevet af Hans Christian Jochimsen. Han sætter ord på de gode nyheder om Guds nærvær og styrke, når vi mennesker mister kontrollen og overblikket.

Bønnen blev meget aktuel for os lige før pinse, hvor jeg nød morgenkaffen sammen med min kone. Fra vores køkkenvindue kan vi følge ænderne, gæssene, svanerne og mange fugle, som kommer på deres vej og træk hen over himlen. Men den morgen så jeg pludselig noget, som jeg aldrig havde set. Jeg så en ørn! Sikkert én af dem, der har slået sig ned ved Gavnø Slot få hundrede meter fra vores hus. Ørnen svævede rundt og rundt og rundt med sit mægtige vingefang,
Ved morgenbordet talte vi om den mægtige fugl, som hvilede i luften og straks
blev bønnen formuleret i mit hjerte, som vi synger i Birkebjerg Gospelkor:
”Gud, lad mig flyve som en ørn. Giv mig ørnestatus”

Det var den særlige status Gud gav sit folk på vejen hjem fra fangenskabet i Egypten, hvor Moses siger i 5. Mosebog kapitel 32 og vers 11:

” Som en ørn, der vækker sit kuld op, og flyver frem og tilbage over sine unger,
bredte han sine vinger ud, tog det op, og bar det på sine vinger”


Det er samme Gud der kommer til os.

Vi genkender det fra Pinsemorgen, hvor Helligåndens komme omtales og fejres af disciplene og hele Guds kirke på jorden i Apostlenes Gerninger kapitel 2.
De som før lignede en flok forskræmte høns, blev fyldt med en ny kraft, som gav dem en ørnestatus, der gav dem indblik og overblik over livet og fremtiden.

Det fortæller mig, at når vi mennesker fristes til at spærre os selv inde i vores egen lille hønsegård af frygt for, at vi ikke kan slå til i livet og verden omkring os, så skal vi vide, at vi har en bønhørende Gud, der i sin Ånd vil og kan løfte os, så vi forenes med ham og alle hans i hele verden.

Leo HansenBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk