DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Vasa-skibet

16 mar. 2012

Vasa


Året er 1626 – og vi er 8 år inde i 30 års krigen. Til at begynde med, var det primært en religiøs krig. Senere udviklede den sig dog til en mere generel krig om interesser i Europa.
Sverige satte sig for at ville bygge et af datidens største krigsskibe for at vise sin styrke og fastholde sine handelsinteresser overfor Danmark, Polen og Nordtyskland.

Knap 70 meter langt og 12 bredt var det. 300 specialister fra mange lande blev indkaldt og skibet Vasa blev bygget. Det skulle symbolisere, at Sverige ville frem i verden, og der blev ikke sparet på noget. Det var et af de tungest bevæbnede skibe og med hundredvis af farvestrålende skulptere. Normal besætning var på 437 mand.

Umiddelbart inden dens jomfrutur lavede man en test med 30 mænd der løb fra side til side tre gang – og der fik de bekræftet deres bange antagelser. Skibet var lige ved at vælte.

Men….. programmet var lagt og jomfruturen skulle gennemføres. Kong Gustaf II (Adolf), der ikke selv var hjemme på dette tidspunkt, kunne ikke vente på, at skibet skulle blive tilføjet det Baltiske flåde. Ingen af hans underordnede turde tage beslutning om at droppe jomfrusejladsen.

Den 10. august 1628 påbegyndte det sin skæbnesvangre jomfrusejlads. 150 mand var om bord. Sejlene blev sat og der kom en vindpust fra syd. Vasa krængede over, men rejste sig igen. Senere kom endnu et vindstød og Vasa lagde sig denne gang helt ned på siden. Vandet løb ind af de nederste kanonluger, og der gik ikke lang tid, før det store pompøse, frygtindgydende krigsskib sank – ikke engang 2 km fra dets udgangspunkt.

Efter beregninger har vist, at Vasa max. havde kunnet kunne klare 4 m/s. Det kunne ganske enkelt ikke stå imod for megen modvind.

Årsagen til dette er indlysende. Der var gjort alt for meget for det synlige – det der lå over vandet, og som alle kunne se. Dets tyngdepunktet lå ganske enkelt alt for højt. Det stak ikke dybt nok og der var ikke ballast nok i kølen til at bærer alt det der lå oven vande. Men godt så det ud – så længe det varede.

Vi lever i dag i en verden, hvor der er et stort fokus på alt det synlige – alt det, der ligger over vandspejlet. Men hvordan ser det ud med vores ballast? Er vi klar til at skulle kunne bære alt dette? Hvor ligger dit tyngdepunkt?

Lykkelig den, som….. har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.
Han er som et træ, der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Salme 1,1-3

Må du opleve en sådan ballast i dit liv, hvor dit livs rødder strækker sig dybt ned i Guds visdom.

Guds visdom og fred
Claus BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk