DAGENS ORD: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;” Salme 37:5

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Kent Nielsen

Netpræst

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

Mail: knielsen45@gmail.com

 

Opmuntrende og udfordrende tro

1 nov. 2010

I Hebræerbrevet kap.11v.1 i Bibelen på Hverdagsdansk står der sådan:
Hvad er tro, og svaret står der også:
Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting der ikke kan ses!
Brevet til Hebræerne handler om Jesus Kristus som Messias som frelseren, handler om glæden ved tro og lydighed, om hjælp til udholdenhed, åndelig modenhed og mange andre værdifulde sandheder som kan være os til konstant hjælp og vejledning, også i hverdagen.

Det brev udtrykker opmuntrende tro.

Når man taler opmuntrende tro må det også siges at der også er et begreb der handler om udfordrende tro, for bibelen har jo også mange eksempler på hvordan både troende og ikke troende bliver udfordret.

Der hvor troen kan blive en udfordring er jo ofte der hvor vi oplever at det og være kristen ikke betyder at man altid undgår denne verdens smerte, tårer og modgang, det der af mange betegnes som prøvelser.

Men det at være kristen har den værdi at man ikke står alene med det, men kan hente hjælp og få ny kraft til situationen ved Guds indgriben, gennem bøn og forbøn og gennem hans ord.

Og der i smerten, i udfordringen, er det så vigtigt at holde fast ved den opmuntrende tro, om at vi er under Herrens beskyttelse som der står i Salme 120&121:
(I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig, jeg løfter mine øjne til bjergene,
hvorfra kommer min hjælp, fra Herren kommer min hjælp, himlens og jordens skaber.
Herren sørger for at du ikke snubler, han som passer på dig sover aldrig.
Herren er den som beskytter dig, han har taget dig under sine vinger).

Der er troen som der står, grundlaget for håbet om at Guds løfter de står fast.

David Watson, som har skrevet bogen, Frygt intet ondt, berører det i sin bog.

Han var i mange år kun intellektuelt overbevist om at den kristne tro var holdbar,
og han var så dybt taknemlig for at den tro også viste sig at være holdbar da han pludselig stod ansigt til ansigt med døden.

Igennem troen bekræftede Gud for ham at han er virkelig i mørket, såvel som i lyset, og gennem denne oplevelse voksede Davids kendskab og tillid til Guds formåen.
Da David Watson uventet stod ansigt til ansigt med døden måtte han forholde sig til
mange ting, og brugte timer og dage på at hente styrke og tro i bibelen.
Der oplevede han Jesus på en ny og stærk måde.

Meget ofte er det vores intellekt der hindrer os, hvor det er vores forstand der står i vejen
for at lukke Jesus ind i vores liv, fordi vi ikke tør forlade os på noget vi ikke kan se.

Jeg taler ofte med mennesker der føler en forbandelse ind over deres liv, netop gennem sygdom men også af andre årsager.
Det er så vigtigt at understrege at Jesus Kristus brød forbandelsen, da han på korset proklamerede at det er fuldbragt.

Når vi kommer til Jesus Kristus og omvender os, så modtager vi hans frelse og
bliver nye skabninger, gennem ham får vi tilgivelse og han ser ikke på vores fortid.
De familiemæssige, evt. negative relationer, vi kommer fra kan f.eks. ikke påvirke os,
og det allervigtigste, fjenden, forbandelsen har mistet sin magt over os.

I 2 kor. 5 v.17 skriver Paulus. Den der kommer til tro på Kristus bliver et nyt menneske,
det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt.

Faktum er at Kristus har forløst os fra forbandelsen, og hvis man underkender
dette faktum fornægter man sandheden og gør også dermed Kristi offer til intet,
og gør hans korsdød til kun en legemlig død, som de forbrydere han blev
korsfæstet sammen med.
Men Gud ske tak, at han havde forudbestemt det, så Jesus Kristus derved har vundet
sejren, han har betalt prisen, - han har forløst os.

I brevet til Gal. 5 v.1 står der: Kristus har sat os i frihed, ikke bare til en god dag i morgen,
men for at vi skulle blive ved med at leve i frihed.

Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til slavetilværelsen.

Med ønsket om Guds fred og velsignelse.

Kent
Helsingør Frikirke
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk