DAGENS ORD: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.” 1 Peter 4:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Der er ingen fordømmelse

16 okt. 2010

”Jeg forstår ikke mine handlinger, det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg”!

Det er apostelen Paulus, der lader os se ind i hans egen personlige oplevelse af det at være et menneske. Ordene kan læses i hans brev til romerne, i kapitel 7 vers 15-16. Det er en del af hans tanker om synd, skyld og frihed.
Han taler lige ind i problemer, som vi alle kan snakke med om, fordi vi oplever de samme ting i vort eget liv.

Mange mennesker lever i en evig frygt for ikke at kunne slå til, ikke at gøre det rigtige, det gode som vi vil. Alt for ofte står vi der med en dårlig samvittighed, fordi vi igen og igen gør det forkerte, det vi ikke vil. Det gør os skyldige og kede af det, og vi føler, vi er elendige og fordømte, så det præger vort liv i en grad som lammer os og gør os fortvivlede.
Man kan sige, at vi finder, at vi egentlig er som to forskellige mennesker, og vi mærker den strid, der kæmpes i vort indre.

Vi har nogle faste forestillinger om, at vi skal leve op til bestemte regler, det som Paulus kalder loven. Altså gøre netop det loven foreskriver, og da vi alligevel ikke kan klare det, bliver vi selvfordømmende og ulykkelige.
Faktisk er sådan en holdning ikke anderledes end det gamle testamentes lovbud, hvor jøderne skulle leve op til bogstavets lov, eller som muslimernes forsøg på at overholde koranens lov ved at udføre bestemte handlinger for på den måde, at kunne blive gode nok og dermed gøre sig fortjent til Guds frelse.

Her er det jeg synes, at Paulus er så befriende, når han gør op med al den lovtrældom og vore utallige forsøg på at være fejlfrie. Uden at tage imod det Jesus Kristus har vundet til os gennem sin lidelse og død, nemlig frihed og frelse fra os selv og vor synd og ufuldstændighed, ville livet netop være svært eller umuligt at klare.

Læser vi lidt videre i romerbrevet, i kapitel 8 giver Paulus os den gode meddelelse:

”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet.”

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk