DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

Det største af alt ....

16 maj. 2010

Det største mirakel, som nogen sinde er sket, var da Jesus råbte sit DET ER FULDBRAGT ud i universet. Der er aldrig sket et større mirakel. Tænk – at på grund af dette - er det muligt for et angrende menneskes at få fred i sit oprørte hjerte, - bliver renset fra al synd gennem omvendelse og blive forenet i et fantastisk fællesskab med den levende Gud.
På bare et øjeblik kan en desperat person i sin håbløse situation blive klar over, at der findes en udgang og at der er frelse ud af det ved tro og ved modtagelse af tilgivelse for sin synd

Mit personlige vidnesbyrd
Min netprædiken denne gang vil være en del af mit personlige vidnesbyrd. Jeg oplevede for omkring 60 år siden at Gud kaldte på mig. Der i min teenagetid besluttede jeg at opleve det største mirakel – at overgive mig til Gud – opleve frelsen, som det hed dengang. Det var en beslutning uden de store følelser.
Der - som ganske ung kunne jeg ikke se, hvilken betydning dette ja ville få for mit liv.
Mit ja til Frelseren for de mange år siden kom til at forme mit liv og førte mig ind på en interessant løbebane.
Jeg uddannede mig inden for handel og havde visse ideer om, hvad jeg ville være. Jeg kom på bibelskole. Tog den uddannelse, som man den gang ønskede en medarbejder i kirken skulle ta’. Alligevel var vejen ikke så tydelig for mig – men jeg begyndte på et løb – og dér er jeg stadigvæk.

Løbebanen
Paulus skriver:
Ap. G. 20:24
Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldende mit løb og tjenesten jeg har fået fra Herren Jesus….
2 Tim 4:7
Jeg har stridt den gode strid, fuldendt løbet og bevaret troen.


Dette løb drejer sig ikke kun om et 100 m løb eller maraton-løb – nej her løber man et livsløb.
Paulus taler om dette løb – han kalder det endda den gode strid. Det siger jo nogen om besvær – modvind – kamp – overtale sig selv – men der tales om et løb, der skal fuldendes, hvis man vil have del i sejerskransen.
Det er så vigtigt at blive på løbebanen. Og det specielle ved denne bane er, at der er mere end én vinder. Alle der fuldfører løbet vil vinde. Der er ikke kun tale om trøstepræmie til de sidst ankomne – nej alle får 1. prisen.
Under et løb sker der nogle forskellige ting. Jeg husker, da jeg var soldat, så skulle vi forsøge på at tage et idrætsdiplom. Der var forskellige discipliner - bl.a. 100 m. løb. Jeg havde hørt, at man gerne måtte have en medhjælper – en hare – hedder det vist. Jeg fandt én som var en god løber, som så kunne løbe foran mig – og hjælpe mig hurtig frem. Det hjalp – og jeg nåede 100 m. stregen, inden for den rette tid.
Vi har også brug for medhjælpere under dette livsløb. Og de er på banen. Der er mange der løber frem mod målet. – Er du med der?
Når jeg nu ser tilbage på mit løb – så kommer tanken ikke til mig om, at det kunne nu være dejligt, at jeg havde afbrudt løbet. Det har været mit lod – med mange gode menneskers hjælp - at holde mig på løbebanen.
Løbebanen kan være besværlig. Kristenlivet kan være besværligt. Det er jo ikke altid at tingene går, som vi kunne ønske det. Det er ikke altid en dans på roser!
Succes på livets bane stiger i takt med, at vi er trofaste og udholdende. Det er ikke godt at give op under vejs. Skulle du komme ind i en sådan periode, må du hurtig få det rette op, finde din mentor og få hjælp.

Målet
Der er et mål med dette løb. Vi er ikke kun kommet ind på banen for at redde os selv. Nej vi er der også, for at andre skal følge med. Det er derfor min opfordring til læserne. Kom ind på løbebanen, hvis du ikke allerede er der.
Han – altså Gud – har brug for dig.
Guds fred til alle.

Preben BrohusBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk