DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Det evige liv er begyndt

16 mar. 2010

På en af mine vandreture oplevede jeg, at Jesus talte til mig. Undervejs havde jeg fortalt ham,hvordan jeg havde det. Jeg beklagede mit ufuldkomne liv, og var i det hele taget nedtrykt over mig selv, og lod mine følelser få frit løb. Undervejs på ruten standsede jeg det sted, som jeg plejede. Jeg har altid haft sådanne steder på mine vandreture, hvor jeg lyttede til Gud. Nu havde jeg sagt så meget til Ham, så der skulle også være tid til at lytte. De steder er for mig som en slags kontaktpunkt for min tro. Det regnede lidt den dag; men jeg blev alligevel stående. Ganske stille hørte jeg Jesu røst i mit indre: ”Skal vi bytte? Du kan tage mit liv, så tager jeg dit.” Sagde han. Jeg blev overrasket over hans enkle og direkte svar, og skulle lige til at afvise det, for det kunne vist ikke være Herren; men han fortsatte: ”Jeg har i øvrigt allerede taget dit liv. Jeg har været ved Golgata med det. Der sonede jeg din og verdens synd, så tag nu mit liv og lev det.”
Pludselig forstod jeg det på en ny måde. Da Jesus døde på korset, døde han for mig, og hans død er dermed blevet min død, og da han opstod af graven, påskemorgen, opstod jeg sammen med ham. Det var derfor Jesus sagde til mig: ”Tag nu mit liv og lev det”. Det er ikke kun en teori; men en åndelig virkelighed som Gud har skabt, for at vi skal tage imod den og tro på den.

Det er i øvrigt bekræftet i Bibelen. (2.Kor.5:17) ”Når man bliver en kristen, bliver man et nyt menneske. Man er ikke længere den samme, for man er begyndt et nyt liv. Alt dette nye kommer fra Gud, der har forsonet os med sig selv gennem det, som Kristus gjorde. ”
Det nye liv står og falder med, om vi har tillid til det Gud siger. Det bliver virkelighed, hvis vi vil tro på det og indrette vore liv efter det.
(Rom.12; 2) ”I skal ikke tilpasse jer det, som verden omkring jer gør. Tværtimod skal I lade Gud forvandle jeres indre, så I kan vide, hvad der er Guds vilje: Det gode, det velbehagelige og det, som er harmonisk og fuldkomment.” Jeg er altså ikke blevet fuldkommen endnu; men Gud har startet en proces en slags afkodning af mine tanker, så jeg ikke længere ønsker at tilpasse mig det, som mennesker i al almindelighed er optaget af; men i stedet har jeg sagt ja til en forvandling inde fra, så jeg altid kan vide, hvad der er Guds vilje.

Gud har sluttet en pagt med os.
En pagt med et meget præcist indhold. Pagten er udtryk for, hvad Gud har gjort og hvad jeg skal gøre. Gud er altid trofast over for sine pagter og overholder sin del. Pagten lyder sådan: (Rom. 6; 3-6) ”Eller ved I ikke, (nu følger pagtens indhold) at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til (ind i) hans død?” (Nu følger pagtens symbolske værdi) Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. (Nu følger resultatet af pagten) For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Dåbspagten er altså ikke et ubetydeligt ritual; men en handling der udtrykker et ubrydeligt skæbnefællesskab med Jesus, som vil placere os i en fantastisk position i Guds nærhed for evigt.

Passager i en SAS-fly.
Her er et mere nutidigt billede, som kan hjælpe dig til at forstå det med pagten. Forestil dig at du skal ud at flyve. Fra det øjeblik du stiger ind i flyet, er du en del af flyveren. Helt bogstaveligt er du blevet en del af SAS-flyet. Du deler skæbne med det. Det, som sker med flyet, sker også med dig, for du er på en måde ”sammenvokset” med det. I flyet kan man bevæge sig lidt rundt; men uanset hvor du går hen, er du i flyet, og må dele fællesskab med det. Man kan også opleve forskellige følelsesmæssige udsving, når man skal op at flyve; men også her gælder det, at uanset hvad du føler, så kan det ikke ændre din situation. Du er en del af flyet. Når flyet er fremme ved den destination, som er bestemmelsesstedet, så er du også fremme ved bestemmelsesstedet.
Det er derfor Jesus siger: (Johs.11;25)”Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, selv om han dør; og den der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?”
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk