DAGENS ORD: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;” Salme 37:5

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Kent Nielsen

Netpræst

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

Mail: knielsen45@gmail.com

 

Troens velsignelse, fra slægt til slægt

1 jun. 2009

En overskrift jeg håber også vækker også håb hos dig som læser, og skaber en forventning.

Det er muligt at din situation er sådan at du ikke synes at opleve særlig meget velsignelse, hos dig eller i din slægt, og måske synes du ikke engang at der er noget som helst godt at føre videre i slægten.

Så skal du vide at Guds store ønske er at velsigne fra slægt til slægt, og så er det godt at vide hvad der egentlig gemmer sig bag ordet velsignelse?

Ordet velsignelse beskrives i bibelen som en meget central livsrealitet, som positivt giver udtryk for skaberens nåde og godhed i forholdet til sin skabning – som er os mennesker!

Når vi taler velsignelse kan vi ikke undgå at nævne Abraham, som jo fik det fantastiske løfte fra Gud: Gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet!

Og videre lød løftet senere, til både Isak og Jakob om deres slægt, og når man nærlæser bibelen munder dette løfte ud i Jesus Kristi komme.
Som der står i brevet Hebræerne i N.T. 11 v.20-22:

I tro velsignede Isak sine sønner Jakob og Esau….
I tro velsignede Jakob, da han lå for døden begge Josefs sønner.
I disse sidste ord fra Isak lå der også et håb - en forventning - en tillid til at guds talte ord, at Guds løfter stod fast.

Velsignelsens virkelighed rummer det som Gud gennem sin søn Jesus Kristus gør, i sin kærlighed og almagt.

Igennem Jesus komme til jorden og senere hans offer for os på Golgata, ser vi Guds kærlighed udfolde sig, vi ser der igennem at hans løfter står fast, og ikke mindst der i gennem når velsignelsen til os gennem den tilgivelse vi får ved Jesus.

Jesus Kristus er jo den udvalgte igennem generationerne, hvor igennem alle folkeslag skal velsignes, så derfor er enhver der tror på Jesus blevet udvalgt, præcis som Abraham, Isak og Jakob blev udvalgt og fik en fantastisk velsignelse.

Derfor er det også vigtigt at vide og fastholde at vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen, som der står i N.T. i brevet til hebræerne kap. 3 v,14...

Hvilket jo fortæller at det ikke er nok at tage imod Kristus, men også at vi tager imod og siger ja, til et liv der skal leves i troens fasthed i og med Ham.

Og det kan jeg kun lægge op til den enkelte at tage personlig stilling til.

Men Guds velsignelse viser Guds godhed i handling, hvor igennem en fantastisk og nogle gange uforståelig rigdom af alt godt der strømmer ned til os, fra ham som er al godheds evige kilde.

Tag derfor i mod denne velsignelse og lad det også blive din/vores slægts velsignelse, med tanke på vore børn og de efterfølgende generationer.

Amen!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk