DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Vær ikke bekymrede

1 okt. 2009

I Mattæus evangeliet 6. 24 – 34 bliver vi udfordret af Jesus til at forholde os til vore bekymringer.

Jesus forkynder: Vær ikke bekymrede for jeres liv, og vær ikke bekymrede for dagen i morgen.
Det er udfordrende – ikke mindst fordi vi nogen gange har det som Mark Twain, der siger et sted:
”Nogle mennesker giver deres bekymringer svømmeundervisning i stedet for at drukne dem.”

Citatet kunne jeg godt bruge som et af opslag på køleskabet – eller bare som et af de ord, der er godt at skrive bag øret.

Alt for ofte giver vi bekymringerne svømmeundervisning ved at holde dem i live i alt mellem himmel og jord i stedet for at drukne dem.

Vi kan faktisk fange os selv i at tage bekymringerne på forskud, hvor vi bekymrer os før bekymringerne virkelig er der.

Jeg må give Mark Twain ret. Vi er ofte alt for gode til at holde bekymringerne i live i stedet for at lægge dem fra os.

MEN sådan er vi mennesker skruet sammen. Vi er næsten, som små levende magneter der tiltrækker sig livets små og store problemer.

OG NETOP DERFOR forkynder Jesus i sit ord: Vær ikke bekymrede for jeres liv. Vær ikke bekymrede for dagen i morgen.

Nej, siger Jesus: SE, på fuglene, de hverken sår, høster eller samler sig forråd, og læg mærke til blomsterne, hvordan de vokser sig smukke uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver.

Jeg kan tillægge fra min kontorstol: Se på edderkopperne uden for vinduet ( også inden for). De spinder deres spind, og så fortsætter de bare med at være edderkopper. Enten det så regner eller blæser eller vi næste time kommer med støvkluden eller støvsugeren.

Som blomster er blomster, fugle er fugle og edderkopper er edderkopper – sådan skal vi mennesker ubekymret huske på, at være hvad VI ER: mennesker.

Og når vi mennesker så bliver voksne og kommer op i årene, så er det som om bekymringerne vokser med. En gang troede jeg faktisk, at det var noget vi kom over med alderen. Men nej, jeg har opdaget, at der er bekymringer som nødvendigvis følger med til det at blive/være et voksent og modent menneske.

Det opdager vi når venner og familie pludselig rammes af sygdom, skilsmisse, sorg og død. Så kommer bekymringerne tæt på, – så tæt på, at vi bedre forstår, hvad Jesus taler om.

Når bekymringerne for hinanden tårner sig op og bliver så tunge, at vi ikke selv kan bære dem, så er det afgørende, at høre hvad Jesus siger: Se, på himlens fugle……

Og måske en gang imellem også høre på dem….
Har du hørt en solsortemor i haven, når katten eller skaden kommer inden for hækken eller tæt på reden ? Hør den !!!
Har du nogensinde set en solsortemor i den situation forsvinde og lade som ingen ting ?

Jeg har aldrig set det, men jeg har set og hørt , hvordan hun som fuglemor kæmper med næb og klør for sine unger liv.

Jesus siger: Se på fuglene – se hvordan de og vi må tage ansvar for hinanden i livets modgange og kampe. Det er nemlig vore liv som mennesker, fordi vi er mennesker, der i vore hjerter kan/skal have ægte bekymringer for hinanden.

MEN jeg skal også sige. Der er andre bekymringer som hverken vi, andre mennesker eller Jesus kan bruge til noget som helst.

Her jeg tænker på de bekymringer, som kun får os til at tænk på / sikre os selv.
Det er den slags bekymringer der er opslidende og nedbrydende, og en selvoptagethed som gør os ligegyldige over for hinanden.

Derfor siger Jesus til dig og mig:
Lad være med at bekymre jeg for hvordan I skal få noget et spise og hvordan I skal få tøj på kroppen. Lad de gudløse om det!!! Det er jo det de satser på.

Det ALTafgørende er derfor i virkeligheden her, som alle andre vegne, hvem eller hvad der er bestemmende i vore liv

I teksten giver Jesus os to muligheder, når han siger:
Ingen kan tjene to herrer – enten vil man satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden .

Hans Anker Jørgensen siger det måske mere klart end de fleste i salmen : Du som gir os liv og gør os glade.

I vers 3, 4 og 5 hedder det:
Uden dig forråder vi hinanden
uden dig går vore liv i chok
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til hvad Jesus lærte:

” I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige

I skal se med kærlighedens øjne
alt det skabte skal I passe.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen enden.

Dine og mine bekymringer afhænger af, hvem vi vælger at tjene
og hvem vi satser på i livet..

Værdien i tilværelsen afhænger derfor aldrig af hvad vi ejer, men hvem der ejer dig og mig.

Derfor oplever jeg, at Jesus siger i dette afsnit af Bibelen:
”SKROT MAMMON!
Se til markens blomster – se til himlens fugle – se alle Guds gaver.
Vær ikke bekymrede for dagen i morgen. Vær ikke bekymrede for jeres liv. Søg først Guds rige…………..”

Jeg hører, at Jesus inderligt ønsker, at ingen af os skal leve som gudløse. I stedet satser han alt på, at vi skal opdage, at vi har en far i himlen som ved, hvad vi trænger til.

I disse smukke ord giver Jesus os den bedste kur mod vore bekymringer. Han kalder os til at finde en afgørende glæde og taknemlighed, der giver os livsmod og kræfter til at leve livet på godt og ondt.

Må det hjælpe os til at drukne bekymringerne – i stedet for at lære dem at svømme.

Må det gøre os ubekymrede, uden at vi bliver ligegyldige.

Leo Hansen
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk