DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Müller Nielsen

Netpræst

Preben Müller Nielsen, Er ikke længere aktiv

Mail: prebenogbente@vip.cybercity.dk

 

Tilbage til dine rødder.

1 nov. 2004

Tilbage til dine rødder.
Der vises ind imellem fjernsynsudsendelser om bortadopterede mennesker, som ønsker at finde deres biologiske forældre. De ønsker at finde ud af hvem deres far og mor er, for ligesom at forstå, hvorfor de selv nu er, som de er.
Vi mennesker har det samme ønske i forhold til vores skaber Gud Fader. Vi vil tilbage til vores rødder. Det er derfor at mennesker overalt i verden søger en mening med livet, søger efter at få kontakt med Gud.

Hvordan er Gud?
Mennesker stiller spørgsmål: ”hvordan mon Gud er? Denne søgen giver sig udslag i mange ekstreme og forkerte tanker om hvem Gud er. Får man ikke de rigtige informationer, får man et forkert billede af Gud. Det er denne søgen efter sine åndelige rødder, der har givet sig udslag i de mange religioner, som vi har. Nogle menneskers indtryk af Gud er, at han er vred, utilnærmelig, diktatorisk, urimelig og lunefuld. Omtalte beskrivelse passer ikke på Bibelens beskrivelse af Gud.

Gud er en fader
I Bibelen beskriver Jesus Gud som en fader. Mennesker, som har oplevet at have en fader som tævede dem, altid kritiserede dem, ikke interesserede sig for dem, eller ikke havde tid til dem, har problemer med at forstå at det, at Gud er en far skulle være noget godt. Selv for Jesu disciple var det svært at få det sande faderbillede. Jesus sagde i Johannes evangeliet kap 14 v. 6-7 :”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham”. Filip sagde til ham: ”Herre vis os Faderen, og det er nok for os.” Jesus sagde til ham: ”Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen, -----”. Joh. 14.v8,9

Hvad vil det sige at tro på Gud?
Man møder mennesker der siger: ” Jeg tror på Gud det må da være godt nok” I følge Bibelen er det ikke nok at tro på, at der er en Gud. Man må komme til en personlig tro på, at Jesus død på korset gælder netop for mig. Man skal ikke være tilskuer til, hvad Gud gør, men man skal være en del af hvad han gør. Første skridt, til at blive en del af hvad Gud gør, er at tro på, at Jesus døde for min synd . Det gøres ved at bede en bøn af et oprigtigt hjerte. Bønnen kan for eksempel formuleres sådan: ”Gud jeg ved, at jeg er en synder. Jeg tror, at Jesus Kristus døde for mine synder, jeg vender mig bort fra alt det, som er forkert i mit liv. Jeg modtager Jesus Kristus som min personlige frelser. Tak fordi du vil frelse mig”.
Hvis du beder denne bøn, begynder der et nyt liv for dig.

Søg ind i et fællesskab.
At være kristen betyder at følge Jesus. Vi vandrer i hans fodspor. Så hvad gjorde Jesu – gik han i kirke?
Der var ingen kirker på Jesu tid, men han gik regelmæssigt hen til det sted, hvor man tilbad Gud. Det samme gjorde de første, der fulgte Jesus. At tilbede Gud sammen med andre troende er en væsentlig del af det at være kristen.
Hvis man siger:”Jeg vil gerne være kristen, men jeg vil ikke høre til nogen kirke” svare det til at sige:”jeg vil gerne giftes og blive ved med at være enlig!” Man kan simpelthen ikke være kristen alene. Da du bad Jesus om at komme ind i dit liv, og lede dig igennem livet, blev du medlem i Guds familie og har nu fået ”trosfæller”. Det er en god ting, for det betyder, at du hører til i en gruppe af mennesker, ikke en institution.
Ligesom Jesus var omgivet af de tolv disciple, har vi også brug for at være sammen med andre, der følger Jesu.

Bibelen fortæller os, at kristentroen er en ”fællesskabstro”. Da du blev kristen, trådte du ind i et fællesskab ikke bare med Gud, men også et fællesskab af andre mennesker. Du blev en del af Guds folk her på jorden – kirken.

Må Gud velsigne dig i din vandring med Jesus.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk