DAGENS ORD: ”Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.” Romerne 8:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Kent Nielsen

Netpræst

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

Mail: knielsen45@gmail.com

 

Hører vi Guds stemme?

1 dec. 2008

Kan vi høre Guds stemme i dag?

Det er et spørgsmål vi her op til advent og jul kan stille til hinanden - og til os selv!

Hører vi Guds stemme, og hvis vi hører den, lytter vi så til den, eller hvad er det vi egentlig lytter til?

Jeg vil gerne her slå min egen overbevisning fast fra starten, og begrunde den:
Gud har til alle tider talt!

Denne sandhed vil jeg gerne dele med læserne ud fra brevet skrevet til Hebræerne kap.1 v.1:

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de sidste oversættelser fra bibelen på hverdagsdansk.

Fra verdens skabelse af talte Gud, i 1 Mosebog kap.1 v.3: Og Gud sagde…

Guds stemme lyder også i dag, som vi kan læse i det brev der er skrevet til Hebræerne kap.1, Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vore forfædre gennem profeterne, men nu her gennem de sidste tider har han talt til os gennem sin søn Jesus Kristus.

Derfor er dette ord i al sin enkelhed Guds stemme, Jesus var Guds stemme, og han fuldførte det Gud havde talt gennem profeterne.

v. 3: Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen gennem sig selv og sit liv, og han opretholder verden alene ved den kraft der er i hans ord.

Guds søn genspejler Faderens herlighed, og alt hvad sønnen gør viser tydeligt at han er Gud.

Her op mod jul er det meget relevante ord vi kan læse i Johannes Evangeliet fra kap. 1: Ordet var hos Gud, Ordet var Gud, Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, Ordet var Jesus!!!!!

Guds herlighed blev også i Gammel Testamentes tid åbenbaret, og ingen kunne se den til fulde, men den blev givet videre fra slægt til slægt.

Beretningen om Moses på bjerget giver os et glimt af Guds herlighed, ligesom ved Abrahamspagten hvor Gud Herren gav Abraham løfterne for slægten.
Der fornemmer vi ligesom et glimt af Guds herlighed!!

Guds herlighed betegner hans fuldkommenhed, det evige, det fantastiske lys som ligger udenfor det menneskelige rum, og som ingen uden videre kan komme til.

Denne herlighed er sønnen et billede på, han udstråler den, han er eet i væsen med faderen.

Og alligevel, i al sin kærlighed, som der står i Johs. Evangeliet kap. 1. v. 14:
Iklædte Kristus sig vores menneskelige natur og levede her på jorden midt iblandt os.

Og vi der færdedes iblandt ham -skriver Johannes- så hans herlighed, som kun Guds eneste søn har fra sin himmelske far.

En herlighed som er mættet med tilgivende sandhed og kærlighed, som ikke bare blev sagt igen, og igen, men også blev vist ved Jesus ofrende død på korset for vores skyld

Efter at Jesus ved sit offer og døden på korset, havde givet os tilgivelse for al synd satte han sig på tronen ved den almægtige Guds højre hånd i den himmelske verden og regerer derfra indtil dommens dag.

Kap. 1,v. 8 i Hebræerbrevet står der om Sønnen:

Dit rige Gud skal bestå for evigt, du regerer med retfærdighed, du elsker det gode og hader det onde.
Derfor har Gud udvalgt dig og salvet dig med glædens olie frem for andre!

Det var denne glæde han kom til os med julenat, til dig og til mig, en uovervindelig glæde som vi bare skal tage imod, fordi den er givet i al kærlighed til enhver.

Den glæde, og den kærlighed vil kunne overskygge alt det som du går og tumler med, som du måske har svært ved at få sammenhæng i, og måske ikke kan finde en løsning på.

Derfor vil jeg ønske dig som læser dette, en rigtig glædelig og velsignet jul.

Kent

Frikirkepræst
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk