DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Menneske først….

2007 nov 1

Menneske først….

" Menneske først, så leder. Menneske først, så sindslidende."


Jeg er leder af Social Psykiatrien i Hedensted kommune.
Ovenstående sætning sammenfatter min filosofi. Det gælder måden at lede psykiatrien i Hedensted kommune på og mødet med borgere, der har ridser i sindet og som søger støtte og hjælp.

Det at være menneske står altid øverst på dagsordenen.

Jeg startede som psykiatrikoordinator i Hedensted kommune i 1995, hvor jeg blev ansat til at skabe et Værested for sindslidende sammen med de mennesker, der skulle bruge stedet.
Lige fra starten har Værestedet været et åbent tilbud. Blandt andet kan jeg nævne at Værestedet benyttes også uden for almindelig åbningstid. Vores borgere kan simpelthen få en nøgle udleveret, så Værestedet kan bruges døgnet rundt.

Det første år var jeg eneste ansatte. Sammen med fire sindslidende udviklede jeg en række tilbud.
Året efter blev den første socialrådgiver ansat.

Efter kommune sammenlægningen, er der i dag 3 støttecentre og i alt 23 medarbejdere. 12 borgere i job med løntilskud som enten butiksassistenter, skovarbejdere eller værkstedsarbejdere. I arbejdet møder borgeren f. eks. kunden, kunden møder en butiksassistent i Butikken, ikke en psykisk syg person.

Det er et projekt jeg er meget stolt af.

Social Psykiatrien består af Hedensted Bo- og Støttecenter, Værestedet i Tørring og Værestedet i Juelsminde. Alle er kommunale tilbud om: støtte, socialt samvær, aktiviteter og oplevelser til borgere med psykiske lidelser.
Tilbudet henvender sig til voksne mellem 18 - 65 år. Et sted mellem150-200 borgere, benytter centrene i dag.

Staben i dag tæller, ud over undertegnede, medarbejdere med forskellig baggrund: socialrådgivere, socialpædagoger, lærer, sygeplejersker, pottemager, administrative medarbejdere og 12 butiks- og værkstedsansatte i skånejob.

Selv er jeg uddannet socialpædagog og efteruddannet inden for systemisk tænkning.

Der er forskellige projekter tilknyttet Hedensted Bo- og Støttecenter bl.a. en værkstedsbutik "Rustik", hvor de ansatte både er personale fra Bo- og Støttecentret og borger med psykiske lidelser og frivillige.
Det sunde i at være ansat i job med løntilskud, er at du kan blive fyret på lige fod som alle andre.

Et nyt projekt har set dagens lys, rehabilitering af de dårligst stillede sindslidende, hvor det gælder om at opnå forbedret sundhed og livsstil, vi vil gerne at de sundeste sindslidende skal bo i Hedensted kommune.
Projektet modtager midler fra Socialministeriet .

Det er ikke tilfældigt, når vi siger, at vi udfører socialt arbejde med sindslidende - og ikke for sindslidende. For vi er meget bevidste om, at vi kan forhindre den sindslidende i at genfinde balancen som menneske, hvis vi tager ansvaret fra ham eller hende og erstatter det med omklamrende omsorg. Faktisk kan sådan en omsorg være en form for magtmisbrug udøvet med den bedste vilje. Omsorgen kan fastholde borgeren i den svages rolle. Det er et rigtigt dårligt udgangspunkt for at komme videre og tage ansvar for eget liv.

Ansvaret for eget liv udmøntes bl.a. i, at den sindslidende altid inviteres med til møder, hvor vedkommendes sag behandles. Vi har en åben dialog og spørger ind til personen: "Hvem er du? Hvad har du oplevet her i livet? Og hvad vil du ønske for din fremtid? "
Dialogen er et vigtigt udgangspunkt for den støtte, vi kan give. Vi kommer til at kende personen - og ser ikke bare det ansigt, der er sat på sygdommen. Vi ser mulighederne i mennesket - og ikke begrænsningerne i sygdommen.
Formålet med de tilbud, vi giver er, at borgeren skal kunne mestre livet og tage ansvar for eget liv.
Samtidig respekterer vi selvfølgelig, når borgere siger, at han eller hun ikke magter at tage ansvaret for sig selv i en periode. Så har vi mulighed for bære ansvaret for borgeren i en periode.
Det er vigtigt, at vi som samfund er meget tydelige i den situation, hvor vi tager ansvaret fra en borger.

Som det sikkert fremgår af det foregående, er balancen mellem omsorg og magtmisbrug noget, der optager mig meget. For at finde den rette balance, er menneskesynet helt afgørende. - Og så har jeg til sidst lyst til at understrege, mød andre som du selv ønsker at blive mødt, menneske først …………..tænker jeg.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk