DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Stjernestuender

2022 apr 1

Asylkor synger om håb

Aktivitetspris for sangglæde og sammenhold

Tværkulturelt Center uddeler hvert år aktivitetsprisen STJERNESTUNDER til en kirke eller kirkeligt initiativ, der har skabt positiv kontakt mellem danskere og flygtninge og været med til at fremme trivsel og livsglæde.

I år gik prisen til Asylkoret Omid, der består af asylansøgere fra de sjællandske udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark samt herboende iranske og kurdiske flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Tværkulturelt Centers formand, tidligere sognepræst Inge With Johansen, begrundede prisen med, at koret er et inspirerende eksempel på, hvordan korsang kan løfte mennesker i udsatte livssituationer og give dem nyt håb og livsmod. Selv om ingen af korets medlemmer havde forudgående korerfaring, har de alle på forholdsvis kort tid lært at synge i kor og oplever i dag glæden og sammenholdet ved at yde en fælles indsats. Som en ekstra gevinst har det vist sig, at mange danskere gerne vil høre koret synge. For de iranske og kurdiske korsangere, der alle har fundet ind i den kristne tro i Danmark som voksne og ikke har erfaring med kirke- og menighedsliv fra hjemlandet, er det en helt ny oplevelse at synge i danske kirker og missionshuse.

Sådan begyndte det
Koret blev startet på frivillig basis for to år siden af korleder Birgitte Nielsen, der på det tidspunkt var frivillig i Omid O Shadi, et farsisproget fællesskab i Grønnevang Kirke i Hillerød, hvor asylansøgere, der ønskede at lære mere om den kristne tro, samledes til undervisning. Tidligere havde hun været frivillig på Asylcenter Auderød, hvor hun uddelte tøj og derigennem fik kontakt med mange af beboerne.

– Min mand og jeg havde længe ønsket at gøre noget for flygtninge, men vi vidste ikke rigtig hvordan. Nu havde jeg pludselig en masse kontakter og begyndte at hjælpe i Grønnevang Kirke, der tilbød kristendomsundervisning med oversættelse til farsi. I begyndelsen blev der ikke sunget på farsi. Det savnede flere, men iranerne havde jo ikke erfaring med kristne sange på deres modersmål. Så vi fandt nogle sange på farsi på YouTube, som vi kunne synge efter. Da nogle af deltagerne blev bedt om at synge en julesang på farsi til en Carol Service, gik vi i gang med at øve. Jeg fik også kontakt med en nyankommen og meget musikalsk iraner, der spiller tombak (iransk tromme). Og så begyndte koret at tage form, fortæller Birgitte Nielsen.

Siden har koret øvet regelmæssigt, og også hen over coronanedlukninger fortsatte koret med at mødes udendørs og synge sammen.

– Vi kunne ikke bare holde op med at synge. Så vi sad på græsplænen foran Center Sjælsmark og sang og spiste medbragt mad. Vi er jo ikke bare et kor. Vi er også et fællesskab, hvor vi har omsorg for hinanden og beder for hinanden, forklarer Birgitte Nielsen, der selv finder stor glæde i at arbejde med det anderledes kor, som hun akkompagnerer på klaver.

– Jeg har aldrig haft så stor glæde ved at spille klaver som nu. Jeg kan se, hvad det gør ved dem at synge på deres modersmål, og hvor godt det er for dem. De fleste befinder sig i en meget usikker situation, hvor de er under stort pres og ikke kender fremtiden. Flere har oplevet tortur og umenneskelig behandling. Det er mit ønske, at de må lære gode kristne sange, som kan være i deres hjerter. At dele dage med disse dejlige mennesker oplever jeg i høj grad som Guds kald.

– Selvfølgelig er der udfordringer. Som korleder er jeg nødt til at sætte nogle grænser for at holde styr på det hele. En stor udfordring er, at ikke alle forstår, hvad jeg siger på dansk. Og når jeg skal have en tolk, ved jeg aldrig helt, hvad der bliver sagt! For at synge i koret er man nødt til at lære noget om europæisk tankegang. Hvordan tænker vi danskere? Det kan være svært at vide, når man har boet på et udrejsecenter i flere år afsondret fra det danske samfund. Det, de lærer i koret, kan de tage med sig videre ud i livet, hvad enten deres fremtid er i Danmark eller et andet land.

Synger på farsi/persisk
Siden det i efteråret igen blev muligt at tage ud og synge, har koret medvirket ved flere gudstjenester og kirkelige arrangementer på Sjælland. Repertoiret er kristne sange om liv, tro og håb på farsi/persisk. Nye sangere er kommet til, og repertoiret udvides løbende. Birgitte Nielsen og korets andet danskfødte medlem har for længst lært at synge på farsi, og de iranske kormedlemmer hjælper gerne danskerne med den rigtige udtale. For her er de på hjemmebane.

I december medvirkede koret ved en lysgudstjeneste for verdens flygtninge i Københavns Domkirke, og i det nye år tager de gerne imod flere invitationer.


Vi er ikke bare et kor.

Vi er også et fællesskab, hvor vi har omsorg

for hinanden og beder for hinanden.

Birgitte Nielsen, korleder

Asylkoret Omid* har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER for at have skabt en platform, hvor mennesker i svære livssituationer oplever smittende sangglæde i et kristent fællesskab. Korleder Birgitte Nielsen modtog prisen sammen med 10 kormedlemmer, hvoraf flere har fået afslag på asyl og i dag bor på Udrejsecenter Avnstrup. Blandt sangerne er tidligere fårehyrder og taxachauffører, en HF-studerende, flere sprogskoleelever og en lagerarbejder. Hertil en dansk ingeniør. Flere er familiefædre.

* Omid betyder håb på farsi.

Tværkulturelt Center
Tværkulturelt Center er et netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere - både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, og dem, har en anden eller ingen religion. Centret har eksisteret siden 1994 og er bredt folkekirkeligt forankret.

Vi mener, at gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi, og at etnisk og kulturel mangfoldighed er Guds gave - også til folkekirken og de folkekirkelige organisationer.

Vi mener, at det er en oplagt folkekirkelig opgave at byde de nye kristne i vores land velkommen, og at folkekirken kan blive inspireret af deres historier og erfaringer.

Vi mener, at kirkens diakonale ansvar omfatter alle migranter uanset religion.

Samarbejde med migrantmenigheder: En vigtig del af vores arbejde er at skabe kontakt mellem folkekirken og de mange nye migrantmenigheder, der er opstået rundt omkring i landet. Det gør vi blandt andet ved at støtte lokale initiativer, der fremmer samarbejde.

Organisation: Centret ledes af en bestyrelse på otte medlemmer. Vi er tre ansatte: En netværkskoordinator, en sekretær og en regnskabsfører. Hertil kommer et landsdækkende netværk af lokale ressourcepersoner og frivillige. Vi har kontor i Fredens Kirke på Østerbro i København.

Økonomi: Centret har tidligere modtaget offentlige projekttilskud, men i dag drives vores arbejde ved hjælp af medlemsbidrag (p/t 165 medlemsmenigheder m.fl.), gaver fra private og menigheder, fondsmidler og anden ekstern støtte m.v.

Læs mere på: https://tvaerkulturelt-center.dk/
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk