DAGENS ORD: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. v5 Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?” 1 Johannes 5:4

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Danmission

2021 apr 1

Evangelisten Fulgence Bintabara er en af de mange ildsjæle, der tjener deres landsbyer og kirkerne i Tanzania som evangelist - og dét ganske uden løn. Forestil dig det ske i Danmark. Fulgence har været evangelist i mange år i kirken.
En ulønnet evangelist som Fulgence har i dén grad også brug for gode metoder til dyrkning af sin egen jordlod og til at få opmærksomheden rettet mod gode indtægtsmuligheder for familien.

Det har kirken heldigvis taget højde for. Derfor uddanner de evangelisterne i at optimere deres jorddyrkning med støtte fra Danmission. Og resultatet kan tydeligt ses både hos evangelisterne og i landsbyerne, hvor de også får glæde af den nye viden.

På Fulgence’ shamba (jordlod) har han både køer, geder og bier. Ud over salg af mælk og honning, har han også over 15 mandarin træer, hvor høsten lige har været så stor, at en lastbil kom til hans shamba og hentede frugterne. Nogle gange må man selv kører frem på markedet med høsten af afgrøder, men denne portion var så stor at det kunne svare sig at bede en lastbil om at hente høsten.

For at øge sine indtægter har Fulgence investeret så i en mølle, der kan male majs for folk mod betaling. Med den driftighed har Fulgence kunne give sine børn uddannelse og en fremtid. Samtidig har han været med til at udvikle sin kirke og give videre af sin viden til glæde og gavn for de andre i kirken, landsbyen og området.

Vi kan blive inspireret af ildsjæle som Fulgence, men jeg møder også nye evangelister som ikke har samme driftighed og fået uddannelse på bibelskole i f.eks. Nkwenda. Det viser mig, at det arbejde som Danmission prioriterer med uddannelse af evangelister er en fortsat proces i en kirke, som de sidste to år har vokset med 21 nye menigheder. Kun ved at give uddannelse kan vi være med til at sikre at troen vokser i de nye menigheder

Evangelister – central nerve i de lokale menigheder
Nogle siger at en præst kan undværes i flere måneder, hvor det får alvorlige konsekvenser for en menighed hvis ikke de har en evangelist i to uger. Måske er det overdrevet, men fakta er at evangelisten bliver i menigheden fordi det er i hans hjemegn, hvor præsterne bliver forflyttet rundt i stiftet. Måske er lægmandsprædikant en bedre betegnelse eller sognekoordinator. Ordet evangelist stammer fra de første menigheder for 60-70 år siden, hvor evangelisten gik fra dør til dør. Det sker stadig men da mest for at besøg dem som er døbte, snarere end for at nå udøbte.

Evangelist Odethe Ezekiel er 24 år og evangelist i en menighed, hvor hun godt kan lide at prædike om søndagen.

Anatori er evangelist i en menighed, hvor udfordringen var at manden med ansvaret for pengekassen lige var stukket af med den. Menigheden har dog tilgivet ham og har begyndt på en frisk, dog uden den gamle pengeansvarlige.
Her har vi været på besøg hos alle evangelister i et sogn for at hjælpe dem til at optimere deres landbrug og i det hele taget være et godt forbillede i lokalområdet.

Det er et kald og ikke et job at være evangelist og opgaverne er mange og forskelligartede og på næsten alle tider af døgnet syv dage om ugen. Evangelister tager sig af alt fra liturgi og prædiken i kirken over ægteskabsrådgivning, sjælesorg, praktisk hjælp, og til undervisning af landbrugs-dyrkningsmetoder til kirkens medlemmer og folk i området, så de kan få mere ud høsten. Men også kristendomsundervisning i skolerne og koordinering af menighedens ugentlige arbejde med søndagsskole, kvindegruppe, kor og diakoni arbejde.

Uddannelse af evangelister
Uddannelsen af evangelister er to-årig og inkluderer liturgi, salmer, bibelundervisning, prædikenforberedelse, kirkehistorie, diakoni, økonomi, iværksætteri og landbrugsarbejde. De sidste to fag skyldes nødvendigheden af selv at kunne skaffe indkomst til sin familie fordi man som evangelist ikke kan forvente at få stor løn af menigheden. I de fleste tilfælde er det provstiet for ens menighed som betaler uddannelsen med bidrag fra både stiftet og Danmission, som siden 1982 har bidraget med undervisere og/eller økonomisk bidrag.
Undervisning inkluderer også landbrug. Derfor har bibelskolen et lille husdyrhold. Her en gris som fedes op.
Her er bibelskolens kirke som i begyndelsen blev brug til både gudstjeneste, undervisning, spisesal og sovesal. Nu har skolen fået separate bygninger til forskellige funktioner.

I nogle menigheder arbejder evangelisten uden at have fået muligheden for den to-årige uddannelse og derfor tilbydes med mellemrum et 2 ugers kursus på bibelskolen for i det mindste at få udviklet grundlæggende bibelske færdigheder.

Kirkevækst
kirken er organiseret i 8 provstier med et antal sogne. Hvert sogn har en præst og under hvert sogn er et antal menigheder, som i dagligdagen tilses af evangelister, idet præsten end ikke alle steder kan nå rundt til alle menigheder på sin motorcykel i løbet af en måned. Jeg har siddet med ved mange præstermøder på provsti niveau og udover at drøfte økonomi er der altid et punkt om mission og hvor vi er på vej til at udvide. Mission sker ved at Open-Air møder hvor man inviterer til at deltage i kirkens arbejde. Det tiltrækker måske allerede døbte, som ellers ikke tager aktivt del i kirken eller udøbte. Når man åbner en ny menighed, skyldes det ofte mængden af mennesker i kirken eller hvis man mener, at det er for langt at gå de 6-9 km til kirken. Samtidig kræver det en vis mængde mennesker at kunne etablere en ny menighed. Når sogne får mere end 8-10 menigheder eller bliver nok til at kunne lønne to præster, kan de dele sig i to sogne. På den måde øges mængden af menigheder og sogne.
Her er alle evangelister og præster i et sogn, som i øvrigt lige er blevet stærkt nok til at blive delt i to sogne.
Det er glædeligt, at kirken vokser og mange får lyst til at tage del i kirkens arbejde. Som man siger i Tanzania ”Mungu ni mweema” Gud er god. På 2 år er man gået fra 251 menigheder til 272 menigheder, hvilket er en vækst på 21 menigheder.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk