DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Mere værdighed til alle!

2021 feb 1

Mere værdighed til alle!

Ved sygeplejerske og udviklingskonsulent Annette C. Langdahl

"Når du bliver syg, er det ikke kun et organ, der påvirkes, det er hele din person, og nogle gange kan tankerne være tungere end et symptom."

Udsagnet stammer fra en patient og vækker genklang hos mange, der har været ramt på livet og her har oplevet, hvor vigtigt det er at blive set og mødt i sin sårbarhed, hele sin lidelse og alt det der er svært. Kernen i åndelig omsorg handler lige netop om, at man bliver mødt som et helt menneske. Det er forudsætningen for at kunne hele.

Desværre er det ikke altid virkeligheden i et moderne sundhedsvæsen, hvor de bløde værdier og dermed også åndelig omsorg, kan have svære vilkår og forsvinde /blive usynlig i effektiviseringer, tidsoptimering og ressourceknaphed.

I Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) er åndelig omsorg en hjertesag, og vi har i mange år arbejdet for sygepleje med mening og med åndelig omsorg.

Vi mener, at der er behov for tydelige aktører i sundhedsvæsenet, der værner om og italesætter de kristne værdier. Der er mere end nogensinde brug for uddannelse og dannelse af sundhedsprofessionelle, som et værn mod forråelse og umenneskeliggørelse af både patienter og personale, og som et redskab til at møde den enkelte i værdighed og i kærlighed. Der er brug for åndelig omsorg – til både patienter, pårørende og til sundhedspersonalet.

Hvad tilbyder DKS?

’Omsorg for omsorgsyderen’

Åndelig omsorg til omsorgsyderen i praksis. Dvs. at møde sundhedspersonalet som hele mennesker i hverdagens udfordringer. Her er der fokus på personlig åndelig udrustning med plads til refleksion over egne åndelige og eksistentielle udfordringer, fag og tro samt give redskaber til mental helbredelse og at kunne bevare sig selv som hele mennesker, stå fast på egne værdier i en travl hverdag og her yde åndelig omsorg til patienter, pårørende og kollegaer.

Hvordan?

1. Livgivende pauser og hverdags pusterum fx i form af DKS-grupper med oplæg om fag og tro, pilgrimsvandringer, temadage, online arrangementer, meditative arrangementer og forbøn.

2. Tilbud om et stressforebyggende onlineforløb ’Bevar mig vel,’ hvor der arbejdes med at tage sig selv så alvorligt, at man bruger tid til at ’ komme tilbage til sig selv,’ hvor man mærker efter og opdager, hvordan man har det og hvad man har brug for. Forløbet kan tages af alle interesserede.

3. Samtale-hotline for sundhedspersonale, hvor der er mulighed for at dele bekymringer eller eksistentielle, etiske, trosmæssige, personlige eller faglige udfordringer med en erfaren kollega.

4. Udgivelse af fag-tro-refleksioner på hjemmeside og i publikationer (Hjerteslag #1)

Åndelig omsorg

Formidling af viden om åndelig omsorg og vigtigheden i at blive mødt som et helt menneske samt medvirke til at sætte emnet på dagsordenen og til udvikling af området både i praksis og på uddannelserne.

Hvordan?

Tilbyde kurset ’Åndelig omsorg i praksis’, både online og som almindeligt kursus samt løbende tilbyde temadage og online webinarer

Via hjemmesiden om åndelig omsorg bidrage med nyeste viden og litteratur, fortællinger om åndelig omsorg: www.aandeligomsorg.dk samt udgive publikationer, artikler og debatindlæg omkring aktuelle temaer relateret il værdig pleje og åndelig omsorg i forskellige medier.

Læs mere om DKS og de forskellige tilbud på: www.dks.forum.dk

Jo flere vi er…

Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Du kan hjælpe på flere måder:

  1. Meld dig ind i DKS (sundhedspersonale): https://dks-forum.dk/medlemskab/
  2. Bliv støttemedlem (ikke-sundhedspersonale): https://dks-forum.dk/stoettemedlem/
  3. Giv en gave på Mobile Pay nr.: 29140 eller https://dks-forum.dk/gaver/
  4. Bliv frivillig - Vi mangler personaleressourcer til at løfte de mange opgaver der ligger foran os og mangler hjælp til kontorarbejde, genbrug, kursussekretær, Web masters, PR, eller hvad der er dine kompetencer, som du eventuelt vil stille til rådighed for DKS.

Nogle frivilligjobs er beskrevet her: https://dks-forum.dk/frivilligjobs/

Spørgsmål og yderligere information:

Udviklingskonsulent Annette Langdahl: kontakt@dks.forum.dk eller mobil: 40445768

FAKTABOKS;

DKS er en interesseorganisation, der arbejder for mere værdighed til alle i sundhedsvæsnet både patienter, pårørende og sundhedspersonale. DKS har særlig fokus på åndelig omsorg, omsorg for omsorgsyderen (fx forebyggelse af stress) og det kristne menneskesyn.

DKS er for alle plejegrupper og andre der deler vores visioner og er uafhængig af fagforeningsmæssige interesser og er tværkirkelig.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk