DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Folkekirkens Vågetjeneste

2020 aug 1

Folkekirkens Vågetjeneste i Ikast Brande Nord

I Ikast Brande Nord er menighedsrådene i Ikast, Fonnesbæk, Engesvang, Christianshede og Bording gået sammen om en vågetjeneste. Det betyder at de både økonomisk og praktisk understøtter vågetjenesten. Vågetjenesten har fungeret siden 2011

Vågetjenesten er i dagligdagen drevet af 4 koordinatorer, der er repræsentanter fra menighedsrådene. De skiftes til en måned ad gangen at have telefonvagt mellem 9 og 14 hvor plejecentre, hjemmepleje og private kan ringe og bestille en frivillig ” vågekone” til en vågeopgave den kommende nat og så længe der er behov. Koordineringsgruppen kontakter ” vågekonerne” når der er ringet om en vågeopgave og laver så vagtplan for de kommende vagter. Derudover arrangerer koordineringsgruppen personalemøder, kurser og en julefrokost for alle de frivillige vågekoner.

En våge opgave er altid kun 4 timer ad gangen. Derefter afløses man af en anden. Det vil sige, at natten deles fx så første vagt, er fra 23- 03 og næste vagt fra 03- 07. De fleste opgaver er om natten. Men det sker også, der er ønske om andre tidspunkter.

De frivillige vågekoner er en gruppe ildsjæle der brænder for opgaven og villigt træder til, når der er behov for det. De fleste er på efterløn eller pensionister og synes de stadig kan bidrage på denne måde. Der er dog også enkelte yngre mennesker der kan få det til at passe ift. deres arbejde at tage en vågeopgave. En vigtig opgave at udføre.

Vågetjenestens formål er:

At Ingen behøver at dø alene.

At alle, uanset alder, trosretning eller medlemskab af folkekirken, kan henvende sig.

At være støttende og aflastning for pårørende, som har svært ved at være alene med en meget syg.

At være aflastning for familier, hvor familiemedlemmer har behov for frirum nogle timer til at klare praktiske ting såsom ærinder eller en pause til personlige ting. Det kan fx være en god nats søvn.

Vågetjenesten tilbydes til borgere i eget hjem og på plejecentrene.

Hvem kan være vågekoner?

Personer der føler overskud til at være der for den anden.

En moden erfaren person, der tør og kan være til stede

En faglig baggrund er ingen hindring men heller ikke et krav

Som vågekone må man ikke yde pleje, da det er de professionelle der har et ansættelses forhold, der yder dette i form af personalet på plejecentrene, eller hjemmeplejen når det er i et privat hjem. Derfor er uddannelse indenfor pleje sektoren ikke en betingelse.

Det vigtigste er, at vågekonen kan rumme at være hos den døende og give sin ro og nærvær, være ven i den sidste tid og give tryghed, så den døende ikke er alene. At vågekonen med respektfuld, rummelighed og indlevelse kan klare, at der sker andre ting, end vågekonen personligt ville vælge, uden at kommentere det. At man er psykisk robust, og at man har gjort sig tanker om sin egen skrøbelighed i forhold til døden.

Vågekone kan, hvis det efterspørges, synge en salme, bede fadervor eller læse for den døende, og stiller den døende eller de pårørende spørgsmål af åndelig karakter hjælper man så godt man kan. Synes man der bør tilbydes mere henvises til den lokale præst hvis det ønskes og der kan tilbydes hjælp til at kontakte denne.

Lige nu er der omkring 17 frivillige vågekoner. Bor du som læser dette i området og kunne tænke dig at være Vågekone eller mand så har vi behov for flere. Vi ser gerne et team på omkring 25, Så har det interesse kan der ringes på vågetelefonen nr. 29467596 og få en snak. Det samme gælder selvfølgelig hvis der er brug for en vågekone.

Marianne Dalsgaard
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk