DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Fra præst til kunstmaler.

2017 aug 1

Fra præst til kunstmaler.

Min malerier er præget af min glæde over mange farver, af lys og kontraster. Jeg bruger overvejende akrylfarver på lærred. Jeg har arbejdet mange år med mennesker og det præger i særlig grad også mine billeder, og har givet og giver til stadighed inspiration.

Efter at have været kristen i mange år, siden 1976, gift med Bente på 36. år, og efter at have lavet mange forskellige ting; været præst i forskellige frikirker, haft virksomhed, arbejdet som sygehjælper, mm., begyndte Gud i 2012 at tale til mig om at begynde at male kunst. Det kom bag på mig, bl.a. fordi det ikke var noget, jeg havde lyst til, og som jeg heller aldrig havde fået undervisning i. Tidligere havde jeg også kun malet to billeder, da jeg som 23 årig blev kristen. Dengang fandt jeg ud af, at det var bestemt ikke noget, jeg skulle lave.
Gud talte igen og igen til mig, men jeg argumenterede imod. Jeg havde også travlt med andre ting. Jeg arbejdede inden for psykiatrien, hjalp til i forskellige frikirker mm…… så jeg ”kæmpede” imod.

Efter et halvt års tid, hørte jeg lige så stille en mild, men bestemt stemme, der sagde: ” nu skal du være lidt ydmyg, Bo, og gå i gang med kunsten.” Da vidste jeg godt, at nu måtte jeg hellere gå i gang med at male!

Jeg undersøgte hvilke materialer, jeg skulle bruge, og fik dem købt, og nu sad jeg foran et lærred med farver på paletten. Men Gud mener alvor, når han taler til et menneske om at gøre noget for ham, så da jeg første gang satte penslen på lærredet, skete der noget. Det var som om, der blev ”puttet” farver ind i mit sind.
Jeg begyndte at drømme i stærke farver og så billeder i pludselige glimt, noget som jeg aldrig før havde oplevet på den måde.

Det jeg aldrig havde lært, syntes nu for mig som om, det var noget, jeg kunne. Selvfølgelig undersøgte jeg forskellige teknikker mm., men det var ligesom om, Gud havde gjort noget i mig, som gav mig evnen.

Jeg begyndte at male ud fra de billeder, jeg så i mit sind.

Pludselig en dag er der en kvinde, som skriver til mig og fortæller, at da hun for en del år siden mistede sin datter, fik hun et syn. Hun så et bestemt maleri med nogle røde farver og med et bestemt motiv, og hun fortæller videre at det billede, som jeg lige havde lavet, var det billede hun så i sit syn, så det ville hun gerne have.

Jeg begynder at opleve at Gud taler til mennesker gennem malerierne, noget som også bekræfter tingene for mig. Jeg begynder også at udstille forskellige steder, bl.a. i DR-Byen. Alt sammen meget overraskende for mig, og endnu en lektie om, at når Gud kalder os til noget, udruster han os også.

Tingene tager fart, og der er henvendelser fra ikke kristne kunstnere med forespørgsler om, hvornår jeg holder kurser, og om mine teknikker. Kunstnere, som har malet i årevis, fået undervisning osv. Jeg må blot sige til dem, at det kan jeg ikke rigtig, da jeg ikke kender til at undervise i teknikker. Det skulle da lige være, at jeg bruger megen tid på bøn, så jeg tænker, at det kunne jo være at, det var den ”teknik”, jeg skulle lære dem.

Jeg er 63 år, og troede mit liv ligesom var ”sat i sporet”, men Gud er også overraskelsernes Gud.

Gud kan også overraske dig som læser dette.

Se flere fantastiske billeder på Bo's hjemmeside: http://www.boschultz.dk/
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk