DAGENS ORD: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. v5 Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?” 1 Johannes 5:4

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Børn med handicap skal ikke sulte

2017 feb 1

Børn med handicap skal ikke sulte

Intet barn må sulte, lyder temaet for årets Danmarks Indsamling. Heller ikke børn med handicap, tilføjer Mission Øst. Indsamlingen den 4. februar går blandt andet til børn med handicap i Nepal, der normalt bliver gemt væk af deres familier og må tigge for føden.
Familien skammede sig over blinde Ram, som derfor blev henvist til at bo i en kostald og måtte tigge sig til føden.

Intet barn må sulte. Det er temaet for årets Danmarks Indsamling, der kulminerer med et stort tv-show på DR1 lørdag aften den 4. februar. Danmarks Radio er gået sammen med 12 store hjælpeorganisationer. Mission Øst er med gennem Danmarks Indsamlingens tilskudspulje.

Hjælpeorganisationen skal formidle nogle af pengene til børn med handicap i Himalayabjergene i det vestlige Nepal. Her bliver børn med fysiske eller psykiske handicap gemt væk, fordi familien skammer sig over dem. Af samme grund får de næsten ingen mad og må ofte tigge sig til føden. Det skete for drengen Ram, der er blind og derfor blev henvist til at bo i familiens kostald. Derfra strejfede han rundt i omegnen for at tigge lidt at spise.

I dag bor Ram på et skolehjem, hvor han får god og næringsrig kost og lærer at læse og skrive blindeskrift. Skolen drives af Mission Østs lokale samarbejdspartner Himalayan Education and Development (HEAD), som tager sig af personer, særligt børn, med handicap i Humla-distriktet, hvor Ram bor.


Tæsket og smidt ud af hjemmet
Ram blev ikke født blind, men han blev født fattig. Som yngste søn af en fattig landmand havde han et hårdt liv foran sig. Da Ram var fire år gammel, blev hans mor syg, og hans far døjede med et handicap, der gjorde, at han ikke kunne forsørge børnene. Rams ældre brødre overtog nu ansvaret for familien. De mishandlede ham jævnligt, fordi han var for lille til at arbejde, og fordi han efter deres opfattelse spiste for meget.

En dag tæskede brødrene løs på Ram med tornebuske – så voldsomt, at han blev blind. Da han havde mistet synet var han slet ikke noget værd i familiens øjne, men blev sat ud i kostalden. Personer med handicap bliver generelt behandlet dårligt i Nepal, fordi man tror, at nuværende lidelser skyldes forsømmelser i tidligere liv. Børn med handicap er bl.a. sidste prioritet, når familierne spiser, da mad er en mangelvare for de fleste mennesker størstedelen af året.

I de næste to år måtte Ram derfor selv tigge om mad hos naboerne. Sådan levede han, indtil Mission Østs lokale samarbejdspartner, HEAD, fandt ham og tog ham til sig.


På blindeskolen lærer børnene at læse og skrive blindeskrift.
Er glad trods rædselsfulde oplevelser
På skolehjemmet får Ram og de andre børn med handicap sund og ernæringsrig kost hver dag. De modtager basale sundhedsydelser, og personalet sørger for, at børnene får den opmærksomhed, kærlighed og omsorg, som er nødvendigt for en god opvækst. Samtidig får børnene undervisning i, hvordan de klarer sig i hverdagen og opbygger tillidsfulde relationer. De får også individuel træning i fysisk bevægelse.

Ram blev hurtigt populær på skolen. Da Mission Øst besøgte skolehjemmet, havde han kun været der i 15 dage, men var allerede blevet alles yndling på grund af sit gode humør, der stod i skarp kontrast til de rædsler, han havde gennemgået, og de ar, han bar på kroppen.

De første dage måtte personalet lære ham at spise, vaske sig og gå med stok. Men nu var han allerede meget aktiv, sang for gæsterne og fortalte stolt, at han var den bedste på hele skolen til at gribe “klokkebolden”, der hjælper børnene til at forbedre deres øre-til-hånd-koordinering.


Her får de blinde børn en chance for at klare sig i fremtiden.
Familier lærer om børns rettigheder
Ud over skolehjemmet driver Mission Østs samarbejdspartner HEAD også en mobil blindeskole, der hver uge besøger de mest afsidesliggende landsbyer i Humla-distriktet. Også her lærer børnene blindeskrift og livsfærdigheder. HEAD har fundet frem til over 500 børn med handicap i distriktet, og med hjælp fra Danmarks Indsamling kan samarbejdsorganisationen få endnu flere gemte børn med handicap frem i lyset, så de kan få næring til både krop og sind.

Indsamlingsprojektet vil også uddanne børnenes forældre og andre fattige familier i børns rettigheder og i, hvordan familierne kan dyrke jorden bedre og dermed blive i stand til at forsørge deres børn. De lærer også, at børn med handicap har lige så meget ret til mad som alle andre, og at de både kan og bør deltage på lige fod med andre i familien og lokalsamfundet.

Derudover vil projektet foretage en undersøgelse om handicap og sult blandt børn i de fjerntliggende bjergsamfund. Undersøgelsen vil blive brugt til at udarbejde et oplysningsmateriale, som skal tale på vegne af disse forsømte børn.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk