DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Hvem ventede ham?

2005 dec 1

 Hvem ventede ham?

Ved den tid, da Gud lod sin Søn komme til verden i sit folk Israel, var den åndelige og nationale situation i landet i en meget sørgelig tilstand.
Den sidste profetiske røst i gammel-testamentlig tid Malakias var forstummet for 400 år siden, og siden da var ingen profet i Israel fremstået. Hvorfor mon ikke?
Mon ikke, fordi Gud havde forudsagt alt det, han ville lade sit folk vide om fremtiden, gennem de profeter, som havde været der: Daniel, Esajas, Jeremias, Ezekiel er de 4 store, hertil kommer de såkaldte små profeter.


Daniel havde fået syn for, i hvilket år efter Jerusalems genopbyggelse Messias - den Salvede - ville blive bortryddet (Dan. 9:24-27).
Esajas havde fået syn om jomfruen, der skulle føde en søn, og om hans fredsrige (Es. 7:3-13, 9:6-7 og 11:1-10).
Jeremias havde fået syn om barnemordene i Rama og Betlehem (Jer. 31:15), da den rette arvtager til Davids trone kom til verden (Jer. 23:5-6).
Mika fik navnet på Jesu fødeby (Mika 5:1-2).


Hoseas fik synet om Jesu flugt til Ægypten (Hos. 11:1).
Mange flere profetier om Jesu liv kunne nævnes, men alene de her nævnte burde have været nok til, at hele Israel gjorde sig rede til at modtage Messias, da tiden nærmede sig - hele folket burde have været i forventning, og trak tiden ud, var der jo kun grund til en endnu større forventning, for så måtte tidspunktet jo være så meget nærmere!


Men hvem mødte op ved krybben i Betlehem?
3 vise mænd fra et fremmed folk med en fremmed religion - men de søgte sandheden og fandt den. Af jøderne selv var der kun de ringeste i landet, de sociale tabere: Hyrderne fandt frem til det nyfødte Jesusbarn - hele det religiøse hieraki i Jerusalem sov sødeligt og anede intet om, at i denne nat opfyldtes 8 km syd for byen Guds århundredgamle løfter om at sende sit folk Messias, en frelser.
Og hvem mødte op på 8.-dagen, da drengen iflg. Moseloven skulle omskæres? 2 - to - gamle, trofaste troende, Simeon og Anna. Hvordan fandt disse to gamle mennesker frem til netop den dreng blandt alle de nyfødte drengebørn, der skulle omskæres?
Fordi de var fyldte af Helligånden, de havde frisk olie på deres åndelige lamper, så de kunne gå sikkert gennem tidens åndelige mørke og se ting, som andre ikke kunne se.


Sådan skal vi også som Guds børn være i dag - se tegn i tiden, som ingen andre kan se - advare om det, der skal komme til verden, fordi Gud forud har sagt det i sit Ord. For også i dag ruger der et åndeligt mørke over Jorden: Løgn kaldes sandhed, sandhed kaldes løgn. Vildfarelserne blomstrer både i New Age og i kristne kirker. Mennesker aner ikke, hvad der er sandhed og hvad der er løgn.
I dette mørke har Jesus sat os som verdens lys. Vi skal fortælle verden, at Jesus snart kommer igen for at hente sine hjem til herligheden og senere fuldende verdensløbet i et gigantisk opgør med al ondskab og Israels mordere, personificeret i Antikrist.


Lad os derfor opløfte vore hoveder og byde Jesus velkommen! Uffe Nissen

   
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk