DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


822 GATHERING

2014 dec 1

822 GATHERING

Jerusalem November 2014

Ja, Mange mennesker og stærke nationer skal komme og søge Herrens Nærvær i Jerusalem, og indtrængende tilbede Herren den Almægtige.

Zakarias 8.22 (Fra engelsk NIV)

Over 3 dage i November var vi samlet 3.800 mennesker fra mere end 30 nationer (70 fra Danmark, 800 fra Kina osv) i Jerusalem for at søge Herren og bede om forsoning mellem folkeslagene og Israel.

Kirkeledere fra hele verden samledes for at forsone sig som kirke, så vi samlet kan se frem mod Hans komme. Jesus venter på at vi som kirke skal forene os, og som et legeme se op til Ham

Baggrund:

David Demian fra Zion Kirken (Church of Zion) i Vancouver Canada.

David er født i Egypten af koptisk kristne forældre, David havde en meget succesfuld karriere som læge indtil 1984, da han blev kaldet til at forlade medicinen. Hans passion for at ”vandre med Gud" og forberede kirken på at være Kristi Brud, har ført ham på en fantastisk rejse i liv og tjeneste. I 1987 giftede han sig med Ruth, en canadisk læge, og de flyttede til Canada i 1988. Deres oprindelige plan var at vende tilbage til Egypten, men efter at have modtaget en klar åbenbaring fra Herren, blev David og Ruth i Canada. De bor nu i Vancouver, BC, med deres syv børn, og Ruth er fortsat praktiserende læge.

David leder Watchmen for Nations, der er en tjeneste, grundlagt af den nu afdøde pastor Bob Birch. Sammen med den daglige ledergruppe har Watchmen for Nations organiseret talrige nationale, provinsielle og lokale Gatherings, hvor ledende repræsentanter fra den Canadiske kirke har søgt omvendelse og forsoning. David rejser med sit team ud til mange nationer i Asien, Afrika, Australien, Europa og USA, for at sammenslutte kirkeledere til familien, der deler længslen efter at komme sammen og blive et, som Jesus beskriver i Johannes 17, om at forsone og forberede den globale kirke til enhed som kan være en bolig for den almægtige Guds nærvær.

Joh.17:20-26

Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét, så verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive ét ligesom vi er ét. Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enheden fuldkommen! Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig.

24 Far, mit ønske er, at dem, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og at de må se den herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig, fra før verden blev til. Retfærdige Far! Selv om verden ikke kender dig, så kender jeg dig, og mine disciple her ved, at du har sendt mig. Jeg har vist dem, hvem du er, og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem.«

Watchmen for Nations

I september 2009 bad Herren Watchmen teamet at nedlægge den aktuelle struktur af Watchmen, og vente på Ham for nye instruktioner til den næste sæson. I lydighed nedlagde de deres administrative struktur, herunder også deres hjemmeside.

Ledergruppen er fortsat med at mødes regelmæssigt og Gud har åbnet mange døre for rejser til forskellige nationer, især i Asien er åbnet op for budskabet. Den gamle silkevej mellem Asien og Jerusalem er ved at blive genåbnet, nu bare med evangeliet.

Vision for samlingen i Jerusalem.

Vi står ved et afgørende tidspunkt i Kirkens historie på verdensplan. Som ondskaben øges over hele jorden, hvor fjenden forsøger at lulle troende i søvn med lunkenhed og selvtilfredshed, der er tilfreds med et budskab der fornægter Guds kraft i den fysiske verden.

På samme tid, er Herren ved at vække resterne af de troende til et råb, som Moses gjorde i Anden Mosebog 33, at Guds herlighed, hans manifesterede tilstedeværelse, ville hvile på sit folk, så det stordi kontrast til det fremvoksende mørke. Tiden er inde til, at Gud den almægtige vil udøve sin kraft på og gennem sin kirke blandt alle farver, stammer og nationer på hele jorden.

På dette Kairos tidspunkt, kalder Herren den rest der repræsenterer af familien af troende fra hele jorden, at de må samles som en enhed i Jerusalem.

Tilbagevending, komme hjem

”Homecoming” er en opfordring til Guds børn, som er købt ved Jesus Kristi blod og genfødt ved Helligånden, at samles til en familiesammenkomst.

I modsætning til en konference med forudbestemte talere og forudbestemte emner, samles vi som svar på Herrens kald, til at gå sammen for at tilbede og vente på Ham, indstille sig på at høre, hvad Ånden siger til kirken. Et team af erfarne modne ledere holder åndeligt opsyn og omslutter møderne i bøn, og står sammen om at vurderer, hvad Herren siger og give Helligånden fri taletid..

I de seneste samlinger, har vi tilbedt og ventet på Herren sammen. Vi har angret vores synder sammen. Vi har bedt om tilgivelse overfor hinanden for vores stolthed. Vi har været vidne til, hvordan Guds kærlighed kan bringe forsoning til folk fra forskellige baggrunde og gøre enhed i Helligånden muligt. Dette er vor Faders længsel efter at samle sine børn sammen fra hele verden til at overøse os med sin kærlighed (Sef 3:17); at forene vore hjerter i overnaturlig enhed som en familie (Joh 17); og at åbenbare Hans hjerte til os om vores unikke mandat og skæbne i hans ende tid formål. (Jeremias 29:11).

Og på Gatheringen her i november samledes hundredvis af canadiere sammen med resten af nationerne i Jerusalem i Israel, som en respons på Herrens befaling, for at tilbede Kongen og vente på ham som et legeme, globalt. Du kan læse mere om Gatheringen, og se billeder og følge møderne på video på www.822call.org

Forsoningen begyndte med forsoning mellem Canada og Israel. Gud mindede Watchmen for Nations om den måde Canada havde behandlet Jøderne under anden verdenskrig, hvor et skib Sct. Louise fyldt med Jøder sejlede over Atlanten for at finde sikkerhed i Canada. Skibet blev afvist, og måtte sejle tilbage til Europa, hvor jøderne kom i koncentrationslejre. Watch for Nations fik fundet efterkommere fra skibet, og inviterede dem til Canada, hvor de på Canadas vegne bad om tilgivelse. Senere tog repræsentanter fra den Canadiske regering til Israel for at forsone sig med den Israelske regering.

I løbet af dagene i Israel blev vi præsenteret for forsoningsforløbet og vandringen for de forskellige nationer.

Det gjorde specielt indtryk at se de store krigsnationer Jøder og Arabere fra Israel, Tyskland, Kina og Japan. De bad for hinanden og bad om tilgivelse for hvad de som Nationer havde udsat hinanden for.

Tirsdag d 11/11 kl 11:11 stod vi sammen om en profetisk handling ved sammen at læse

Esajas 11:11 Da vil Herren igen række hånden ud for at hjemkalde den rest, der er tilbage af hans folk, og de skal komme fra Assyrien, fra nedre og øvre Egypten, Kush, Elam, Babylonien, Hamat og fjerne kyster.

Vi læste skriften og bad for at det må gå i opfyldelse.

Også teksten fra MIka 4: opmuntre til at fokuserer på begivenhederne der vil tage fart omkring Israel i den kommende tid.

Mika 4:1-4

Men det skal ske i de sidste dage, at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt. Alverdens folkeslag vil strømme derhen. »Lad os rejse til Herrens bjerg,« vil de sige. »Lad os tage hen til Israels Guds bolig, så vi kan lære hans vilje at kende og følge hans vejledninger,

for den sande lære kommer fra Zion, Herrens ord udgår fra Jerusalem.« Herren vil afgøre folkenes stridigheder og være dommer for fjerne stormagter. Da vil de smede deres sværd om til plovskær og omdanne deres spyd til vingårdsknive. Landene vil holde op med at bekrige hinanden, og alt militær bliver overflødigt. Til den tid kan man nyde freden i sin have, for der er ikke længere noget at frygte. Dette er et budskab fra Herren, den Almægtige.

Du opmuntres til at følge nogle af de link der er nævnt og læse, høre og se mere om vandringen mod forsoning og forberedelse af Kristi legeme på genkomsten af Jesus Kristus.

Hilsen Hans

http://www.822call.org/about/team
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk