DAGENS ORD: ”Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg!” Galaterne 5:1

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Julehjælp

2010 dec 1

Julehjælp

Af: Magdalena Östman Pedersen

Frelsens Hær i Helsingør beder om hjælp til at hjælpe

Mit navn er Magdalena Östman Pedersen. Jeg er sammen med min mand Gert ansvarlig for Frelsens Hærs arbejde i Helsingør. Vores arbejde består i at være en lokal menighed i byen og samtidig række en udstrakt hånd til de mennesker vi møder på vores vej.

Frelsens Hærs grundlægger William Booth beskrev organisationens virke på denne måde: ”Du kan ikke prædike om Guds kærlighed for en der fryser og er sulten.” Derfor har Frelsens Hær altid arbejdet ud fra mottoet: ”soap, soup and salvation” (suppe, sæbe og frelse). Det vil sige, at vi ønsker at favne hele mennesket og møde den enkeltes behov, hvor de er.

Markant stigning i ansøgninger

Så kan man spørge: Er der fattigdom i dagens Danmark? På mange måder har vi det materielt set, godt i vores land. Vi har et velfærdssystem der indebærer gratis skole, lægehjælp, kontanthjælp, a-kasse osv. Alligevel møder vi dagligt mange mennesker, der falder igennem dette sikkerhedsnet. Vi møder f. eks. mange enlige mødre med flere børn, der ikke kan leve af deres kontanthjælp. De har svært ved at klare de faste månedlige udgifter. Børnene i disse familier får heller ikke de samme tilbud som klassekammeraterne om at komme på ferier eller gå til fritidsaktiviteter.

Nu hvor julen nærmer sig, kan situationen for disse familier virke endnu mere uoverskuelig. Det, de har i pengepungen slår slet ikke til for at skabe det, mange af os forbinder ved en god jul.

Gert og jeg har været ledere for Frelsens Hær i Helsingør i 10 år. De første par år fik vi ca. 50 julehjælpsansøgninger, mens vi sidste år fik 250 ansøgninger. Det er en stigning på 500 procent.

Julehjælpen består af madvarer, der hører julen til, såsom flæskesteg, rødkål, kartofler, grødris m.m.

Vi hjælper alle dem, vi vurderer, har behov for det, uanset race, religion eller kultur.

Opsøgende familiearbejde

Frelsens hær har i løbet af de sidste fem år oplevet, at problemerne i disse familier ofte er så massive, at der er behov for at gøre mere end blot at give nogle poser mad til jul.

Derfor har Frelsens Hær med støtte fra Bikuben Fonden ansat et antal familiekonsulenter rundt omkring i Danmark, hvis fokus er at støtte og hjælpe de økonomisk- og socialt svært stillede familier.

Også i Helsingør er vi så privilegerede, at vi har fået bevilget en familiekonsulent. Hendes arbejde består i at fungere som støtte- og ressourceperson for familierne. Hun besøger dem i hjemmet, giver økonomisk rådgivning, er bisidder til møder på kommunen osv.

En væsentlig grund til at mange af disse familier er havnet så skævt, er mangel på netværk og støtte. Derfor vil vi som lokal menighed tilbyde dem et netværk. Hver 14. dag indbyder vi familierne til et ”familieværksted”, hvor de kan komme og spise sammen, hygge med børnene, få gode samtaler med hinanden og udveksle erfaringer. Vi lægger ikke skjul på at vi er en kirke, derfor synger vi kristne sange, fortæller bibelhistorier og afslutter altid med bøn, hvilket også bliver meget værdsat.

I det sidste halve år har vi tilbudt et personligt forløb i kristen tro og livsstil, hvor flere af mødrene har deltaget. Gennem oplægget, bøn og stilhed, har flere af dem også fået lov til at smage på Guds kærlighed og hans helbredende kraft.

Hjælp os at hjælpe

Vi har behov for din hjælp. For at kunne uddele julehjælp til familier her i Nordsjælland, er vi helt afhængige af enkeltpersoners bidrag.

Julehjælp

Du kan støtte os her og nu på girokonto Reg. nr. 1199 Konto: 3037843 – mærket ”julehjælp”. Pengene går ubeskåret til dette formål.

Familieaktie

Hvis du ønsker at støtte Frelsens hærs arbejde i Helsingør generelt, kan du tegne en ”familieaktie” på 250 kr. pr. halvår eller 100 kr. pr halvår. Beløbet indbetales på girokonto: Reg. nr. 1199 Konto: 3037843 – mærket ”familieaktie”.

Tak for dit bidrag.

Yderligere information på vores hjemmeside: www.fh-helsingor.dk

Med ønsket om Guds velsignelse og en glædelig jul!

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk