DAGENS ORD: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.” Romerne 13:8

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Verdens største maleri

2008 dec 1

Verdens største maleri


af Uffe Nissen
 
 

Det er Michelangelo Buonarotti (1475-1564), der ene mand har udsmykket loftshvælvingen i Det sixtinske Kapel i Rom med de skønneste billeder, der er skabt på denne jord - synes jeg, og det er jeg nok ikke alene om at synes. Det skete på ordre af pave Julius II, hvis onkel Sixtus IV i 1475-80 havde bygget kapellet i samme dimensioner som Salomons tempel.

Pavens kolossale krav blev gennemført, trods Michelangelos rasende protester, idet han hævdede, han var billedhugger og ikke maler!

Han begyndte med at fyre alle assistenter og han nægtede at tage mod råd fra paven eller andre. Kapellet blev afspærret og i de næste 4 år lå han på ryggen oppe under loftet og skabte i ensomhed verdens største kunstværk - 930 m2 med over 300 figurer. Alene deres kæmpestørrelse trodser enhver beskrivelse - i det pragfulde billede af Adams skabelse skulle Adams krop være 4 meter lang, for at den kunne ses tydeligt nede fra gulvet!

Også håndværksmæssigt var det et fantastisk arbejde, Michelangelo udførte, idet han malede al fresco, dvs. på frisk våd kalk, så farverne forbandt sig med kalken og dermed ville maleriet bestå, så længe murværket bestod.

Han måtte først pudse væggen med et tyndt lag hvid kalk og derefter overføre tegningen fra en tegning på papir ved at prikke alle linier gennem papiret med en nål. Så blev papiret fjernet og han kunne male med farverne og det skulle gå hurtigt, før kalken stivnede. Utroligt, at det kunne lade sig gøre.

 
Maleren har gengivet det øjeblik, hvor Guds finger lige har sluppet Adams finger efter at have vakt ham til live ved at overføre guddomsgnisten til ham. Endvidere er Bibelens ord om, at mennesket er skabt i Guds billede tydeliggjort ved, at Guds og Adams legemer hviler i samme stilling - men Gud er aktivt givende, mens det nyskabte menneske er passivt modtagende.
 

Under Guds venstre arm titter Eva frem - fordi hun endnu kun eksisterer i Guds tanke. Først da Adam savnede et modstykke til sig selv, fik han skænket sin kvinde. Næste billede i rækken viser Evas jublende taknemlighed, da hun takker Gud for sin skabelse - her ligger Adam sovende ved hendes fødder.


 
   
Da loftet blev indviet og datidens mennesker så disse billeder, blev de grebet af ærefrygt og slog sig for brystet - de ændrede totalt deres opfattelse af Gud som noget fjernt, man kun kunne få kontakt med gennem kirkens indviklede hieraki. De følte at de her fik et personligt møde med den Gud, der havde skabt dem - den åbenbaring er der stadig mennesker, der får, når de betræder dette enestående kapel. Ikke mindst de to hovedpersoners ansigter er med rette blevet berømte. Adam ser hengivent hen på sin skaber, mens Gud ser på sin skabning med et blik, der udtrykker myndighed, men måske også en viden om, hvad mennesket vil komme til at volde ham af smerte...
 
 
 
 
 
 
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk