DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

den tidlige tro

jeg spurgte tidligere om den eventuelle forskel mellem frelsesbegrebets betydning hos Jesus Johannes og apologeterne. Jeg mente med apologeterne Augustin i særdeleshed. Jeg er ved at skrive en opgave om de første kristnes religion og arbejder ud fra bogen "De første kristnes religion" af Gerd Theissen men mangler viden om hvorledes Augustin forholder sig til frelse.

Mette Nielsen

Svar:

Svar til Mette

Dit spørgsmål er ret omfattende og kræver egentlig et svar fra en teolog med speciale i kirkehistorie. Jeg kan dog give dig nogle oplysninger om emnet og henvise dig til nogle steder, du selv kan hente yderligere oplysninger:
Apologeterne er en gruppe kirkefædre, der virkede i sidste halvdel af det 2. århundrede. Den mest kendte er Justin. Der er tale om en række teologer og filosofisk skolede kristne, som var nogle af de første kristne, der engagerede kirken i en slags dialog med de hedenske kulturer, de selv stammede fra.
Med deres skrifter søgte de altså at komme i tale med samtidens filosoffer og dannede mennesker.
Deres skrifter havde karakter af apologier, altså forsvar for den kristne tro.

Med hensyn til hvor du selv kan søge oplysninger, kan jeg henvise til:
http://www.catholoc-web.dk/arevesynd.htm (dele af artiklen er god og præcis.
http://www.lutherdansk.dk/GURU-forudbestemmelsen%202Martin%20Luther.htm
http://www.catholoc-web.dk/fortabelse01.htm (denne går mest på fortabelse, men forfatteren, Niels Henrik Gregersen, er en af de ”tunge” drenge.)

Var dit spørgsmål gået på frelsen og personlig tro på Jesus, ville det være lettere og mere enkelt at vejlede dig.

Venlig hilsen
Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk