DAGENS ORD: ”der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter.” 2. Korinter 1:22

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Skabt i Guds billede?

Jeg mener at Gud skabte alting i sit billede, for der står intet i Bibelen om at det kun er mennesket der er skabt i hans billede. Eftersom Gud er alt, og i alt og alvidende, er det vel meget naturligt at komme til denne antagelse, som skal forstås allegorisk, som det meste i Bibelen vel skal forstås. Vi må jo hele tiden huske på at det er mennesker (ca. 66) der har skrevet Bibelen, og vi kan vel ikke udelukke at nogle af de åbenbaringer der er beskrevet også har en lille smule at gøre med de pågældende forfatteres egne ideer. Hvad menerI?

Ove Kristiansen

Svar:

Hej Ove!

Tak for din kommentar og dit spørgsmål. Jeg vil her forsøge at give dig mit svar.

Bibelen er ikke kun en allegori. Den består, som du selv nævner, af 66 bøger og det er rigtigt, at den er skrevet af mange forskellige forfattere fra forskellige samfundslag i en periode på ikke mindre end 1600 år, og alligevel udgør Bibelens enkelte dele tilsammen en fuldstændig enhed. Bøgerne har forskellige karakter. Nogle beretninger er at opfatte som historiske reportager - nedskrevne øjenvidneberetninger, andre er lignelser eller symbolske billeder, andre er drømme, profetier og andre igen digtning og poesi – noget af det fineste poesi der er nedskrevet. Så det er relevant at stille det spørgsmål: ”Hvordan skal vi forstå teksterne i de forskellige bøger?”

Skabelsesberetningen er et mysterium, og der er mange måder at opfatte den på. Men ét står helt klart. Vil vi lære noget om Bibelens syn på forholdet mellem Gud og mennesker, så er skabelsesberetningen den grundlæggende fortælling. Beretningen løber som en rød tråd gennem hele Bibelen og danner grundlaget for troen på Gud, som jordens skaber - at alt liv er fra ham.
Universets, jordens og menneskets skabelse er ikke et resultat af en tilfældig kosmisk urkatastrofe, eller blot noget som er indtruffet ved en tilfældighed. Bibelens lære sprænger alle menneskeskabte teorier og ideer om livets opståen med en enkelt konstatering i det første vers i Bibelen: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og fortsætter vi med at læse står det helt klart, at Gud som person, bevidst har skabt alt ud af ingen ting. Midlet er Guds eget Ord: ”Han sagde, og så skete det”. Gud har talt alt til eksistens.

Mennesket har en særstilling. Selv om alt er skabt af Gud, så hedder det direkte, at mennesket er skabt i Guds billede:
(1.Mos 1;26-27) ”Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.”
Ord der gentages i Bibelen er vigtige. 3 gange nævnes det, at mennesket er skabt i Guds billede, som en understegning af den særstilling mennesket har i forhold til alt andet skabt.
(1.Mos. 2;7) ”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.”
Der er jo liv i alt levende; men mennesket er den eneste skabning, der har Guds livsånde i sig.

Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk