DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

ER ONDSKABEN NØDVENDIG?

Hvis du f. eks. har tandpine, er det fordi der er noget i vejen med dine tænder, og du går til tandlægen og får noget gjort ved det. Det er en ondskab i dit legeme der er nødvendig, selv om det er ubehageligt mens det står på.

Man kan måske sammenligne det med noget af den globale smerte, hvor mange mennesker jo er omkommet gennem tiderne. Blandt andet har man jo mange beretninger i bibelen, hvor Gud har ofret hele folkeslag i den gode sags tjeneste. Var Gud så ond når han gjorde det, nej selvfølgelig ikke. Det enkelte menneske det gik ud over har nok følt det som ondskab.

Kan vi sammenligne det det med moderne tid, ja måske, måske er det Guds vilje når der omkommer mange mennesker under naturkatastrofer og krige. Jeg kan ikke umiddelbart se at det er nogle gode handlinger, men det kunne man jo sikkert heller ikke i Det Gamle Testamentes tid.

Den største naturkatastrofe, angiveligt forårsaget af Gud er nok vandfloden, hvor Gud udslettede hele jordens befolkning og landdyr, undtagen Noah, hans nære familie og dyr på hans ark. Jeg tænker tit på om alle menneskene, altså også børnene var så slette at de fortjente udryddelse fordi Gud angrede at han havde skabt dem.

Der kunne siges meget mere om ondskaben, men kan vi konkludere at Satan ikke findes i den form vi læser om i bibelen, men at den ondskab vi kender måske er en nødvendig følge af nogle andre ting? Hvad mener I?

Ove Kristiansen.

Svar:

Kære Ove Kristiansen Allerød 22.10.2010

Det store ”hvorfor”
Det er et meget stort og svært spørgsmål du stiller. Det er netop nogle af de ting der fylder mest i menneskers tanker om livet og menneskers forhold generelt.
Jeg vil også med det samme sige, at jeg ikke tror der er en entydig forklaring på disse spørgsmål, men fuld af forståelse for tankerne og de mange Hvorfor!

At Gud som skaberen og faderen for os alle ikke er drevet af lyst til at være ond er, efter min mening indlysende. Bibelen og erfaringerne i øvrigt i livet er fuld af langt mere der vidner om Hans kærlighed og omsorg. Hvis du ville tage tid til at læse ordene i Salme 139 får du en fantastisk orientering om Guds ubegrænsede kærlighed og omsorg, strækkende fra før vor fødsel og uden afslutning overhovedet.

En mulig fortolkning
Min egen fortolkning er nok den, at mennesket i sig selv ikke just er opfyldt af at gøre godt overfor andre mennesker, men mere er optagede af at tjene egne behov, først af alt. Dette er ikke noget nyt, sådan har det været fra skabelsens første dage. Guds ønske for mennesket er selvfølgelig at vi lever i den forvisning, at vi er Hans børn, at Han vil os det bedste, men samtidig har udstyret os med den frie vilje og dermed overlader livsbeslutninger og handlinger til os selv. Vi kan så synes, at Han aldrig skulle have givet os den frie vilje, men have taget styringen i vort liv. Det ville heller ikke have været godt, vi ville så være blevet som robotter eller mekaniske maskiner og livet ville have været alt andet en netop LIV.

Guds ønsker og vor frie vilje
Når de forfærdelige ting sker i verden, sådan som du nævner det, så er det altså som en naturlig følge af vor egen vilje, vor trang til at vælge det onde i alt for mange henseender, men med katastrofale følger. Vi er altså, efter min mening, selv årsag til det onde. Det vi kan gøre, som kunne modvirke de uforståelige, grusomme ting der sker, er faktisk at søge Guds vilje gennem de vigtige anvisninger den hellige skrift udtrykker, men selvfølgelig læst med hjælp at Helligåndens vejledning. Ord kan fortolkes og misfortolkes, derfor er Åndens medvirken nødvendig sammen med samdeling mennesker i mellem for at hjælpe hinanden ind i en sund forståelse af Guds ord og ånd.

Den ondes realitet
Vi ved dog samtidig, at vi er i en stadig kamp på liv og død. Den onde er en realitet og hans virksomhed er synlig. Vi har vor frie vilje og kan vælge ham fra og søge Guds vejledning og hjælp i alle livets forhold.
Paulus taler noget om den åndelige kamp mod de onde kræfter i Eferserbrevet kapitel 6.10-18 det er godt at holde sig for øje og forklarer en del som er svært af forstå i denne materialistiske verden vi nu engang lever i.
Jeg håber dette kan give, om ikke et perfekt svar (det findes vist ikke) så dog noget at arbejde videre med.

Kærlig hilsen

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk