DAGENS ORD: ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.” Kolossenserne 3:13

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Hele Nadverliturgien

Kære Netkirken - hvordan lyder hele nadverliturgien/bønnen ? Både før og efter uddelling ?? Det drejer som om der bliver nævnt noget om at der kun findes een Gud eller een Sand Gud, med venlig hilsen Henning Klausen, Lyngby

Henning Klausen

Svar:

Kære spørger.
Nedenstående bringer jeg her de bønner omkring altergang, som står bag i "Den danske Salmebog" fra 2002.:
Men - Det vil måske være allerbedst, hvis du selv kikker med i en salmebog, - eller du kan gå ind på hjemmesiden:
http://www.folkekirken.dk. Her skal du i venstre side gå ind under "Om folkekirken" - og her videre under "Folkekirkens liturgier" - og så i en spalte ovre mod højre under "Højmesse". Her finder du så nadverritualets 3 muligheder fra punkt 15.


Men her er de bønner, der er med i det autoriserede ritual før uddelingen:

Ritual A:

Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
og lad os med alle troende blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden:
Amen.

Ritual B:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen.

Ritual C:
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,
ved Jesus Kristus, vor Herre.
Du skabte himlen og hele dens hær,
jorden og alt, som er derpå.
Liv og ånde giver du os,
mætter os daglig af din fylde.
Derfor vil vi med hele din menighed
på jorden og i himlen,
i kor med alle engle,
synge din herligheds lovsang:
Menigheden synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!
Præsten siger eller messer:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen.

Efter uddelingen er der følgende bøn fælles for de 3 ritualer:

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader,
fordi du i din barmhjertighed
vederkvæger os med disse livsalige gaver.
Vi beder dig,
at du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode,
til at styrke vor tro,
grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os,
for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.


Så vidt de bønner, der er med i det autoriserede ritual.
Som du kan se bruges udtrykket "een Gud" eller "een sand Gud" ikke direkte i nadverliturgiens bønner, - men derfor tør jeg godt sige, at det er underforstået.

Med venlig hilsen
Ivan L. Jakobsen



Svaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk