DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Hvad er synd?

Hvad er Synd? Jeg ved at det betyder: "At ramme forbi målet", men hvad menes der med det?

Hvis fx målet er at passe godt på vores krop, mentale helbred og miljø, så er en passiv tyk colaafhængig ryger, der pendler alene på arbejde i sin osende bil mens han hører ligegyldig og verdslig radio en stor synder?

Er det også synd hvis man undlader at gøre noget? Så er en livstil med masser kriminalromaner og TV syndig, fordi det stjæler tid og gør mennesker passive?

Er det synd at være doven, sove længe, beskæftige sig med ligegyldige og miljøskadelige ting som fx motorsport?

Kan alt være syndigt hvis det fjerner vores fokus fra det væsentlige?

Hvis synd er en tilstand vi befinder os i, hvordan slipper man så væk? ved at flytte til en øde ø og fornægte alt verdsligt eller ved at lade sig bombadere med verdens stress og hverdags larm og syndige påvirkning?


Svar:

Kære ven

Tak for din meget relevante forespørgsel. Og ja – synd er, at ramme forbi målet. Vi bliver derfor nød til først at tale om, hvad målet er, før det giver mening, at tale om at ramme forbi det.

Målet med livet finder vi måske bedst i Jesu eget svar på, hvad det største bud er. Nogle farisæer kom til ham og vil stille ham en prøve. De spøger ham, hvad det vigtigste bud er. Jesus svarer:

›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« Matt 22,37 - Matt 22,40

Faktisk går begge disse ”bud” helt tilbage til Mosebøgerne. Hvis man skulle genskrive dette til en mere nutidig forståelse, vil man måske kunne bruge en kendt mere nutidig teolog, som skriver det sådan: Vi er som mennesker skab til fællesskab. Fællesskab med Gud, fællesskab med hinanden, fællesskab med alt det skabte og til at hvile i, hvem vi selv er skab til at skulle være.

Hvis dette er målet, så er alt, der på en eller anden måde er med til at fjerne os fra dette, synd.

For mig er det ikke en synd, at nyd et glas vin eller en øl, men hvis alkoholen og drikkeriet tager kontrollen over mig, mener jeg, at jeg har ramt forbi målet for mit liv. Det kan derfor være svært meget stereotypt at sige at det eller det er synd.

Som du selv også er inde på, at kan man i denne forbindelse derfor også tale om en aktiv og passiv ”rammen forbi” målet. Den aktive, hvor man gør noget der er forkert, i forhold til målet. Men der er også den mere ”passive”, hvor man netop ikke gør det, som man burde gøre – i forståelse af, at ramme Guds mål for ens liv. Derfor siger Jakob i det nye testamente: ”Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.” Jak 4,17

Men det der er utrolig vigtigt, nå vi taler om synd, er, at det IKKE er synden der er i centrum – men derimod det der er målet for vores liv. Megen kristendom har handlet om en løftet pegefinger om, at du ikke må gøre det eller det, eller at det eller det er en synd. Ved i stedet at fokusere på det positive tilvalg – og vende sig mod det, som er målet med vores liv, kommer vi automastik til at vende os bort fra det, som rammer forbi målet – altså synden.

Når vi oplever Gud peger på ting i vores liv, hvor vi rammer forbi målet, så gør han det aldrig for at trykke os ned. Nej, han gør det for at invitere os ind til noget der er bedre, og som sætter os ind i det, som han oprindeligt havde tiltænkt os til.

Når vi gør det, giver det os en fred og glæde, som langt overgår det vi søger af substitutter til at tilfredsstille vores inderste længsler.
”Længslens rod kommer altid fra Gud!” Tit prøver vi bare at fylde tomrummet med alt muligt andet, som kan give os en midlertidig tilfredsstillelse – men tomrummet kommer igen og vil bare kræve mere.

Prøv med udgangspunkt i ovenstående selv at svarer på dine spørgsmål om, hvad der er synd. Får man bare at vide at det og det er synd, bliver troen bare et ”religiøst system” og vi fanger selv ikke dybden med det liv Gud ønsker for os!

Med ønsket om Guds fred i din søgen
Claus BækgaardSvaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk