DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Er evangelierne i Det Nye Testamente tilfældig valgt?

På kirkemødet i Nikæa, hvor der deltog ca. 300 kristne biskopper, vedtog man den nye trosbekendelse, og man vedtog også at kun fire evangelier ud af de ca. 80 man kendte til, skulle med. Grunden skulle være at Kejser Konstatin Den Store, som havde indkaldt til mødet, ønskede at Jesus skulle fremstå som en meget gudelig figur. Han blev i øvrigt først døbt på sit dødsleje.
Der var fire grupperinger på mødet, nemlig:
1. JESUS ER SAMME VÆSEN SOM FADEREN.
2. JESUS ER LIGNENDE VÆSEN SOM FADEREN.
3. JESUS ER LIG FADEREN.
4. JESUS ER ULIG FADEREN. (Arius,s påstand).
Det var gruppe 1.s holdning der blev vedtaget, selv om den var i mindretal. Det var nemlig Kejseren der hældte til den.
Hvad mener I om at det faktisk var meget tæt på at vi havde fået nogle andre evangelier med, måske Thomas og Judasevangeliet. I så tilfælde havde kristendommen nok set lidt anderledes ud.?

Ove Kristiansen.

Svar:

Hej igen... og undskyld jeg først får svaret på dit spørgsmål nu. Der kom lige nogle Helligdage i vejen =)

Et hurtigt svar på dit spørgsmål er at det ganske rigtigt ikke er fire tilfældige evangelier der er blevet udvalgt. De har hver deres vinkel til Jesu liv og skriver til hver deres målgruppe (Men fortæller jo fantastisk nok, stort set den samme historie). Det er helt korrekt at der findes mange flere evangelier, og mange af disse har skam rigtig stor værdi - både for kirken og for historikere. Men jeg har lyst til at svare lidt mere uddybende på dit svar (Hvis du har lyst at læse videre!).

Allerførst skal jeg lige sige at vi desværre ikke ved så meget om kirkemødet i Nicæa (år 325) - Der blev nemlig ikke skrevet referat. Alt hvad vi ved er beretninger, nedskrevet af nogle af de folk der var tilstede på mødet (og du har helt ret I at de henviser til at der er ca. 300 tilstede - men tallene varierer vist noget. Vi ved dog at der var omkring 1800 inviteret, men åbenbart ikke så mange som mødte op!) Det er også rigtigt at det var den daværende Kejser (Konstantin) som havde indkaldt til mødet... Mens hans dagsorden har nu ikke været at gennemføre en bestemt synsvinkel - faktisk har han nok ikke haft meget at sige i den teologiske diskussion som stod på. Han indkalder til mødet, for at undgå splittelse i kirken. Konstantin havde nemlig tidligere gjort Kristendom til en accepteret tro i romerriget - efter at de kristne i mange år havde været forfulgte. Han havde derfor stor brug for at kirken var med i hans beslutninger og sikkert også politisk interesse i at være vellidt og have støtter omkring sig. Men på dette tidspunkt er gnosticismen bl.a. på vej frem - og det skaber en del uro blandt de troende. Derfor kommer den primære diskussion på mødet til at handle om, om Jesus primært er guddommelig eller menneskelig. Meget tyder på at det er flertallet som vinder og derfor rejser de fleste (ifølge beretningerne) fra mødet med tilfredshed. Men Arius, som var fortaler for den idé som bliver underkendt (og som egentligt handlede om at Jesus var menneskelig og kun Gud var guddommelig. Jesus handlinger skulle derfor primært (ifølge ham)forstås billeder og ikke som mirakler) var selvfølgelig sur, og derfor følger en masse røre i kirkehistorien. Iøvrigt skaber mødet også problemer for kejser Konstantin, for hans formål var jo netop enighed.

De fire evangelier blev ikke udpeget på Nicæamødet. Faktisk er der ingen beretninger der peger på at man besluttede noget omkring de bibelske skrifter på dette møde. Men skrifterne har sikkert været i brug - og der har hver især henvist til de evangelier som var mest udbredt og dermed mest brugt (Iøvrigt var dette også et væsentligt kriterium for den senere udvælgelse af de evangelier som kom med - Hvilket faktisk først sker for alvor sidst i 1600 tallet og helt oppe omkring reformationen).

Luther siger om de evangelier som kaldes Apokryfe - at de kan være "gode og opbyggelige at læse", selvom de ikke er med i det vi kalder kanon. Jeg har selv læst de to evangelier du snakker om, og iøvrigt en del andre - og er glad for at det ikke var dem der blev udvalgt. Men det skyldes ikek så meget indholdet, som det faktum at de er utroligt dårligt skrevet, fordi de ikke rigtigt fortæller en sammenhængende historie. Og iøvrigt virker de også meget mystiske og svære at forstå.

Så jeg er ikke så bekymret...

Du kan sagtens finde tilhængere af Arius idag, og iøvrigt også tilhængere af lignende teologer og mystikere. Men de er aldrig lykkedes med at få den store tilslutning...

Gad vide om ikke Gud selv har haft en finger med i spillet i hele den historie =)Svaret af:
 
Tomas Lindholm

Tomas Lindholm, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk