DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

DIv. Spørgsmål 2

Kære pastorer, jeg ønsker jeres hjælp angående nogle spørgsmål.
Jeg sad og snakkede med nogle venner om religion, så begyndte jeg at forkynder herres sandhed. så de kunne få et inblik i herrens ord, der kom en masse spørgsmål som jeg selv mener at havde besvaret vældigt godt

eks. treenigheden forklarede jeg således H2O er en kemisk betegnelse for vand, men vand kan være forskelig karakterer eks. Is,Damp,Vand. Isen er gud dampen er helligånden Vand er jesu i vort blod. De 3 forskelig karaktere er stadig 1 nemlig H2O hvilket gad god mening for dem. Hvis i har en bedre måde vil jeg gerne lærer den da treeinghed doktrinet er rimeligt svært at forklarer tit.

Udover det spurgte de om: Hvis jeg gøre noget dårligt bliver jeg så straffet af Gud gemmen karma, altså jeg siger noget grimt eller slår en og så får jeg det igen. Hvilket jeg agumenteret som karma er logik hvis du slås 10 gange er det logisk du taber en og derfor tænker man over hvad man har gjort mod andre og så forkusere på det negative! man har gjort. hvilket jo også er vores samvitighed (Tak herren for den)

Udover det spurgte de også om, ånder osv. hvilket jeg sagde det tror jeg på klart for det står i biblen men så kom et spørgsmål jeg havde svært ved. Kan man dø og så vandre sjæle løst rundt på jorden? for når man dør er det vel himmel eller helvedet? og hvis man ikke kan vandre sjæle løst rundt hvem er det så der prøver at kontakte en osv? den havde jeg svært ved og ved også godt den er svær for jer og forlanger ikke noget 100% svar men jeg ber om et 100% biblesk svar så godt som i nu kan, da i jo ikke ved 100% hvad der sker efter døden osv.

Alexander

Svar:

Kære Alexander

Tak for dine spørgsmål.

Det glæder mig, at du finder anledning til at tale med dine venner om religion - og at du ønsker at give dem de bedste svar, som du ønsker at begrunde i Bibelens ord.


1. Treenigheden

Ja den er vanskelig af forklare. Som præst bruger jeg ofte billedet af H2O. Det giver en god forklaring.

Du kan også bruge billedet af en negleklipper: altså "en tre i een". Af samme enhed kan du klippe,file og rense...

Eller du kan bruge billedet af personen, som spiller tre roller på scenen i samme stykke. Den sure, den glade, den ligegyldige.
Der findes sikkert flere billeder

I Bibelen finder du bedst treenigheden i Matt, 28. 18 - 20 - hvor missions/dåbsbefalingen lyder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn

Det samme sker i den apostolske velsignelse som du finder i 2. Kor. 13.13.

2. Spørgsmålet om Gud straffer gennem Karma så må jeg klart afvise denne tanke.
Jeg finder ikke denne straffende Gud i Bibelen,
hvor Guds søn Jesus Kristus i sin død og opstandelse har taget straffen for vore synder for at vi skal få det evige liv.

Læs gerne Es. 55 og Johs. 3.16

3. Spørgsmålet om man efter døden kan vandre sjæleløst rundt på jorden?

Jeg må klart afvise denne tanke.
Efter dette liv giver Gud os de 2 muligheder, som du selv peger på ang. Himmelen og Den evige fortabelse. Det fremkommer tydeligt i hele Jesu undervisning.

4. Hvem prøver at kontakte os, hvis der ikke er sjæle der vandre løst rundt efter døden?

Ja, et er et godt spørgsmål. Jeg tror det er meget afgørende, at vi altid fokuserer på det vigtigste, som Gud har givet os i Jesus Kristus i frelsen ved syndernes forladelse, håbet i hans opstandelse og det evige liv.

Paulus siger i Kollosenserbrevet 2. 18 således:
Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyhed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbilsk i sit verslige sind...."

Paulus afviser altså ikke, at der findes åndelige fænomener, men han beder os om ikke at dyrke dem, fordi han i det foregående vers vers 17 siger:
" Det er kun en skygge af det som skal komme....."
I den gamle oversættelse af Bibelen står: Sagen kom med Jesus Kristus!!!


5. Hvad sker der efter døden? Og du beder om et 100% bibelsk svar.

Lad mig sige det sådan:
Vi ved ikke, hvad der sker efter døden, men holder vi os til det, som Jesus siger, så
fortæller han os bl.a., at døden er en søvn,
hvor vi kan hvile med løftet om at vi skal opstå til det evige liv.

Læs derfor gerne Joh. 11., 1. Kor. 6. 14, 2. Kor 4. 14 og 1. Kor. 15. - og mange andre afsnit som fortæller os, at vi i troen på Jesus Kristus er sikret et håb og en fremtid bag død og grav.

Med venlig hilsen
Leo Hansen.
Svaret af:
 
Leo Hansen

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk