DAGENS ORD: ”men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserne 4:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

hvad er en frikirke

hej
jeg er en dreng fra 8 klasse der skal skrive en 3 siders lang rapport. jeg kunne ikke finde meget på internettet så jeg prøver her. jeg har et par spørgsmål at still:

hvad er en frikirke?

hvornår startede de første frikirker?

hvad er forskellen mellem frikirker og folkekirker?

hvordan er forskellen på undervisningen i folkekirker og i frikirker(altså hvad fokusere folkekirkerne mest på i deres guds tjeneste og hvad fokusere frikirker mest på)?

hvordan bliver man medlem af en frikirke(skalman give en slags ritual eller sådan noget)?

hvad ville i sige at folkekirkerne gjorde forkert siden i lavede jeres egen kirke( hvad var det i ikke kunne lide ved folkekirker)?

på forhånd tak

Svar:

Kære spørger.

Tak for din henvendelse.

Jeg forstår, at du skal beskrive en
frikirke i Danmark, og at du derfor har brug for at få nogle oplysninger.

Jeg vil forsøge at svare kort på dine spørgsmål.

1. Hvad er en frikirke?
En frikirke er et trossamfund der er uafhængig af staten

2. Hvornår startede de første frikirker?
Baptistkirken blev etableret i 1839 som den første frikirke.
Siden fulgte de øvrige: som for eks: Metodistkirken, Frelsens Hær, Det Danske Missionsforbund, Apostolsk kirke, Pinsekirken
Adventistkirken
( Den Katolske kirke er dog også en frikirke
selvom den er den ældste kirke i Danmark)

I 1849 fik vi en ny grundlov, som gav alle mulighed for at ytre sin tro og mission - derfor blev de fleste kirker etaleret omkring
1850 - 1920

Find gerne ovenstående på den enkelte kirkers hjemmeside. Her får du mange oplysninger om
historie - og kirkernes udvikling.
Alle nævnte kirker er landsdækkende.

I de senere år er der opstået enkelte frikirker, som er tilknyttet organisationen: Frikirkenet, som du også kan finde på nettet.

3. Hvad er forskellen mellem frikirker og folkekirker?

Spørgsmålet kræver et langt svar - men lad mig gøre det kort ved at sige:
Frikirker er kirker, hvor medlemmerne i tro og liv finder glæde ved selv at tage ansvaret for kirkens drift og virke. Her er der altså få ansatte og mange frivillige.

Det betyder bla.a. at frikirker er selvfinancerende.

I folkekirken er kirken støttet af staten.

I Frikirkerne fokuserer man meget på, at det er kirkens egne folk der tager ansvar for kirkens liv og udvikling.

4. Hvad er forskellen på undervisningen? Hvad fokuserer folkekirken mest på i deres gudstjeneste - og hvad fokuserer frikirker på?

I Folkekirken fejres gudstjenesten ( højmessen)ved hjælp af en bestemt Liturgi(forløb/program)

I frikirker er det den enkelte kirke som bestemmer, hvordan gudstjenesten skal fejres og afholdes.

Det betyder, at gudstjenster i frikirker - ud over kirkernes præster ofte inddrager menighedens medlemmer med sang, bøn, og indlæg fra den enkeltes erfaring i tro og liv

5. Hvordan bliver man medlem af en frikirke?

I frikirkerne kan alle blive medlem, som bekender, at Jesus Kristus er deres personlige Herre og Frelser.

Frikirkerne har deres egne ritualer for denne medlemsoptagelse. Det sker i forbindelse med dåb eller den enkeltes bekendelse af den kristne tro på Den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

6 Hvad ville I sige, at Folkekirken gjorde forkert, siden I lavede jeres egen kirke?

Da Frikirkerne opstod var der et stort behov for at kunne fungere som kirke uden at staten skulle bestemme og blande sig i kirkens tro, liv og udvikling.

Frikirkerne er derfor en slags positiv protestbevægelser mod en statsstyret kirkeform

Grundloven i 1849 gav store muligheder for at at etablere og udvikle den frikirkelige model
for kirke i Danmark.

I dag er der ikke de store protester mellem Frikirker og Folkekirke. Jeg vil næsten sige tværtimod. I dag samabejder vi på tværs af Folkekirker og Frikirker i mange byer og via landsdækkende organisationer.

Net-kirken er et godt udtryk for denne udvikling. Net-kirken er ikke en frikirke, men
et forum, hvor både frikirker og folkekirker
arbejder sammen

Find gerne flere oplysningersyninger på hjemmesiderne hos - Danske Kirkers Råd, Evanglisk Alliance, Dansk Missionsråd

Tak for din henvendelse.
Jeg håber, at du kan bruge mine korte svar - og eventuelt finde uddybende svar på de oplyste hjemmesider

Med venlig hilsen

Leo Hansen.Svaret af:
 
Leo Hansen

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk