DAGENS ORD: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Johannes 15:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

er Paulus Gud?

Jeg har med interesse læst nogle af spørgsmålene og svarene på siden her.

Det mest kontroversielle for mig er spørgsmålet om syndigheden i at være homoseksuel. Den svarende præst skriver at Bibelen er meget klar på dette punkt, og anfører skriftsteder af Paulus.
Men her skrives kun at det er syndigt, ikke hvorfor, men homoseksuelle sammenlignes af præsten iøvrigt med røvere og andre forbrydere, som det er vores pligt at elske, omend ikke deres opførsel.
For mig halter sammenligningen rigtig meget. En erklæret homoseksuel misbruger ikke andres tillid, eller volder af den grund personskade på andre. Man kunne i mine øjne lige så godt påstå, at det var syndigt at være heteroseksuel, eller rødhåret. Måske kan mennesket Paulus i nogle retninger tænkes at have været præget af sin tids fordomme?
venlig hilsen

birgitte alsted

Svar:

Kære Spørger

Er det synd at være homoseksuel spørger du?
Heldigvis er det ikke mig, der skal være dommer. Jeg kan alene give min holdning til kende sådan som jeg, ikke mindst på baggrund af bibelens ord, mener om dette.
I vor tid er der megen fokus på dette emne, som bestemt er kontroversielt og giver problemer for såvel den homoseksuelle som mange andre.
Det ligger i samfundet, at alle skal have ret til gøre som man vil, når blot det ikke skader andre. Man taler også om næstekærlighed og henviser hermed til Jesu lære og mener dermed, at man i næstekærlighedens navn bør lade ting passere, som vi måske ikke altid burde. Det man normalt ville kalde synd, er pludselig blevet noget man selvfølgelig skal acceptere. Ordet synd skurer fælt i det moderne menneskes øren, og reaktionen er ofte den, at vi ikke ønsker nogen skal stille regler og normer for mig, vi vil ikke leve med at føle nogen skyld!

Når vi taler om synd, er det vigtigt at vide, at dette, så misbrugte ord, oprindelig betyder noget så enkelt som: at ramme ved siden af målet. Synd er altså, at man forfejler sit mål, og handlingen må vel så være at stille om og prøve igen, uden at man derfor skal føle sig fordømt – Hele den kristne tankegang, og Jesu lære handler om, at vi begynder på ny, der hvor man ramte ved siden af målet. Selvfølgelig synder et menneske, alle har syndet, siger bibelen og mangler Guds retfærdighed, (Hans tilgivelse og kærlighed).

Både i det gamle og i det nye testamente tales der om homoseksualitet, og der advares mod denne unaturlige form for seksualitet, som det er. Når der i bibelen er advarsler mod noget, er det som regel fordi der er fornuft i det. Det er bestemt ikke for at genere mennesket, men for at beskytte os. Der er mening i de mange råd og forbud, som vi ser i bibelen. (Mange ser kun forbudene og overser de mange løfter fra Gud om omsorg og hjælp i alle forhold, også der hvor det bliver svært).
Det er min overbevisning, at Gud har skabt mennesket med det naturlige behov for sex, fordi det har med forplantning at gøre, og det derfor er en af kærlighedens bekræftelser mellem mand og kvinde, en dyb forbindelse mellem kønnene der ikke kun er af fysisk art, det stikker dybere, tror jeg.
Jeg er overbevist om, at sex mellem samme køn er forkert og forvrænger det naturlige, oprindelige forhold, der praktiseres i familieforholdet: far, mor og børn forenet i et gensidigt kærlighedsforhold –
Jeg er ganske klar over, at mange slet ikke forstår denne holdning, og det er bestemt ikke min hensigt at ville fordømme homoseksuelle, selvom jeg finder, at dette er forkert, også set ud fra bibelens udsagn. Det betyder ikke, at jeg ikke kan elske og have fællesskab med dem.
.
Jeg kender ingen, der lever det perfekte, syndfrie liv. Alle må erkende sin mangelfuldhed og begrænsning og leve sit liv herfra.
At mange mener, at noget er rigtigt, gør det ikke nødvendigvis rigtigt. Næstekærlighed og god forståelse af andres holdninger og levevis betyder vel ikke, at vi skal acceptere alt og mene, at det også er rigtigt.
Det kan godt være, at du mener, at den homoseksuelle ikke skader andre ved sin livsførelse, men måske skader han sig selv allermest.

Apostelen Paulus var en klog fyr, han var selvfølgelig præget af sin samtid, men han var aldrig fanatisk eller unødvendig revsende. Han så faktisk dybere, og hans virke og hans skrifter er stadig meget aktuelle og brugbare. Derfor kan man godt lytte til hans meninger. Han var konkret og meget kærlig, men aldrig gold fordømmende og umenneskelig. Prøv lige at læse hans brev til menigheden i Korint, (1.korinterbrev kapitel 13), vi kalder det kærlighedskapitlet. Det sætter tingene i relief.

Venlig hilsen
Ole Bækgaard

NB. Jeg kan anbefale dig at læse det frikirkelige månedsmagasin Domino der i februar nummeret netop behandler dette emne.Svaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk