DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Helbredelse

Hvad er jeres holdning til helbredelse? Mener i det er en del af sonofferet? At, da Jesus døde på korset gjorde han det for at vi kunne 'få liv i overflod' - og altså dermed også få helbredelse fra vores sygdomme, da sygdom jo aldrig er godt. Eller mener I at det kan være Guds vilje at man er syg?

Kristina Hansen

Svar:

Kære Kristina

Det er et centralt og meget vanskeligt spørgsmål som ikke bare kan besvares med et ja eller nej. Du har ret i, at Jesus er den samme i dag og hans ord står til troende til alle tider. Grundlæggende er det nødvendigt at sige, at mennesket er udstyret med den fri vilje, at synden er en plage vi aldrig i dette liv bliver kvit, men alene er prisgivet hans nåde og kærlighed.

På grund af, at vort liv ikke er evigt her på jorden må vi nødvendigvis dø engang og på samme måde er sygdommen en menneskelig svaghed der hører vort jordiske legeme til, altså undergivet naturens love som gælder alt levende.


Det er rigtigt, at Jesus helbredte mange mennesker, at han gav os en måde at blive helbredte på, nemlig ved at bede om helbredelse i hans navn. Og dette har vi lykkeligvis mange eksempler på, jeg har selv i min familie oplevet helbredelse nogle gange efter forbøn. Jesus giver jo også anvisning på, at hvis vi beder vil vi kunne få - men som han selv engang i Getsemane have bad til sin himmelske fader om, at hvis det ikke var muligt at "dette bæger går mig forbi" (altså at kunne undgå lidelsen og korsdøden) "Så ske din vilje". Med andre ord, det er Gud der tager stilling til hvad der er den rigtige beslutning i de ting vi bringer frem for ham, altså også vore lidelser og sygdomme.
Jeg er overbevist om, at vi altid skal bede ham om helbredelse, men alle bønner om at få noget fra Herre skal være i hans navn og efter hans beslutning.
Et er helt sikkert: han er med os i alle situationer når vi beder ham om det. Han tillader ikke, at vi udsættes for ting vi ikke kan bære, men vil finde en vej der er bærbar for os, om vi ellers lader ham få plads. (Læs Efs.10.13 der taler om dette, der er anvendt ordet fristelser, men det kunne også oversættes med ordet prøvelser, så giver det mening i denne sammenhæng).
Paulus havde også sine vedvarende lidelser, vi ved ikke eksakt hvad art han lidelse var, men han taler om det i 2.kor.12.8-10, her taler han om " en torn i kødet" altså en lidelse, en plage og han siger, at han flere gange (3) har bedt Herren om at blive dette kvit, men Gud sagde til ham at, "Min nåde er dig nok,for min magt udløses i magtesløshed!"
Dette ord til trøst, men jeg mener selvfølgelig, at der skal bedes om helbredelse, som et lille barn trænger ind på forældrene med sine "bønner" - og på samme måde vurderer forældrene hvad der er det rigtige i en hver situation.
Guds ord fortæller os også, at "Alle ting samvirker til gode for den der elsker Gud -" så vi er i hans hænder selvom vi ikke kan forstå det hele.
Filipperbrevet kap. 4 siger at "vi ikke skal være bekymrede, men bringe alting frem for Gud i bøn med tak og hans fred som overgår al forstand vil bevare vore hjerter og tanker i Ham".


Kærlig hilsen

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk