DAGENS ORD: ”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.” Romerne 5:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kristi genkomst

Hej

Jeg er ved at skrive projekt. Det handler om dommedag, de sidste tider og Kristi genkomst.

Hvornår tror I kristus kommer igen?
Hvad kommer der til at foregå på dommedag og i de sidste tider?
Hvor står der om det i biblen?
Hvordan ser forskellige kristne på emnet?
Jeg har ført om tusindårsriget, at der først vil komme tusind gode år og dernæst tusind dårlige. Jeg ved, at der er forskellige syn på, hvornår de kristne bliver taget bort og hvordan og hvornår det kommer til at foregå. Hvordan er jeres syn på det?
Hvad er jeres syn på hele emnet?


Hannah

Svar:

Hej Hannah

Du skriver: ”Hvornår tror I…….”?

Derfor vil jeg lige bemærke at Netkirken er en sammenslutning af forskellige kirker og samfund, hvor jeg ved at der er forskellige udlægninger på dit spørgsmål.

Det er så omfattende et emne som desværre ikke bare kan besvares fuldt ud her.
Men jeg vil prøve at besvare dine spørgsmål, med hensyntagen til både plads og omstændighederne.


Det er jo så en ekstra udfordring for dig til dit projekt!
Men jeg vil gerne slå fast, at på den måde bibelen er delt op lever vi i ”de sidste tider” hvad vi også kan se på de tegn bibelen taler om flere steder.

Når vi taler om dommedag og Jesus genkomst forbinder mange det med frygt, derfor er det vigtigt for mig at fastslå hvad der står i Johannes Ev. 3, v.16-21, der også er svaret på dommedag fra en anden vinkel, fra frygt og uvished, hvilket jeg også synes bør have en plads i dit projekt!

>>For sådan elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som gør ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres.
Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenlyst, at hans gerninger er gjort i Gud.«

Jesus komme:
I Mattæus 24 v.27 står der >>han kommer som et lyn, men ikke i skikkelse af et lyn, og i v. 44, men vi ved ikke hvornår!
F.eks. har Jehovas Vidner et par gange, uden at det stod til troende, prøvet at udstikke bestemte år og dage for dommedag, og Jesus komme, dette kun nævnt for at understrege, som du også kan læse i disse skriftsteder, at det ikke er Guds mening at vi skal udregne tidspunktet præcis, men at vi skal være årvågne og holde os tæt til ham.

Og da skal de se menneskesønnen komme i skyerne.
I profeten Zakarias bog 14 v.4-5: Han kommer og sætter sine fødder på oliebjerget.

Der står om de tusind år i Johannes Åbenbaring 20:
Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme.
Derefter skal han slippes løs en kort tid.

De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme.
Det er den første opstandelse.
Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år.

Den endelige sejr i krigen mod Djævelen:

Når de tusind år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.

Livets bog og den endelige dom:

Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger
Jeg tror selv på at der kommer en tid med antikrist, men tror på at Jesus
kommer og tager de kristne bort før trængselstiden.

Men også at det er vigtigt og nødvendigt at vi er bevidst om de valg vi tager i vores liv, med fremtiden for øje.

God fornøjelse, og held og lykke med projektet.

Mange hilsener

Kent NielsenSvaret af:
 
Kent Nielsen

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk