DAGENS ORD: ”Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig.” Salme 27:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

om akupunktur

Er akupunktur forkert iflg biblen? (østens mystik)

Svar:

Kære ven
Tak for dit spørgsmål, om akupunktur er forkert iflg. Biblen.

Mig bekendt taler biblen ikke om akupunktur, så et entydigt enkelt svar er der derfor nok ikke på dit spørgsmål iflg. bibelen. Blandt kristne vil du derfor finde mange forskellige holdninger til, hvorvidt akupunktur så er forkert eller ej. Jeg kan derfor kun give dig mine egne refleksioner om dette.
Selve udtrykket akupunktur stammer fra to latinske ord: ”Acus”, der betyder nål eller spids, og ”punktur” der kommer af ”pungere”, der betyder at punktere eller stikke. Betegnelsen akupunktur er således en vestlig konstrueret term, selv om det i dag er blevet en international anvendt betegnelse for behandlingsmetoden. I Kina bruger de udtrykket ”Zhen”, hvor behandlingsmetoden er en central del af den traditionelle kinesiske medicin (TCM) og har rødder i taoismen.
Iflg. TCM findes der i kroppen 12 (eller 14) energibaner, de såkaldte meridianer. Princippet i TCM akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle i bestemte punkter på patientens hud for at forebygge eller behandle bestemte sygdomme. Dette forsøges ved at normalisere balancen mellem yin og yang (forstyrrelser i ”chi”). Der findes dog flere forskellige former for akupunktur, men i udgangspunkt er dette grundteorien.
”Problemet” i en kristen forståelse kan derfor være, at akupunktur netop udspringer af en af østens religioner, og derved måske også de åndskræfter der ligger bag denne tro.?

Retfærdigvist må vi dog sige, at mange akupunktører i Danmark ikke synes at tillægge behandlingen denne religiøse betydning, om end man ofte støder på det kinesiske Yin og Yang mærke i forbindelse med behandlerne.
Faktisk var det jesuitter munke (kristen missionærer), der i 1600-tallet havde stødt på den kinesiske lægekunst og kom hjem til Europa, hvor de fortalte om det de havde oplevet og faktisk også navngav bl.a. akupunktur. I Danmark har andre kristne også været forbundet med akupunktur, idet læger fra adventistkirken, tilknyttet det tidligere Skodsborg Badesanatorium, har arbejdet med akupunktur, men dette vist primært som smertebehandling.
Akupunkturen for alvor taget i brug i Danmark efter en landsretsdom i 1987, der stadfæstede, at ikke lægeuddannede personer lovligt kunne praktisere akupunktur, når der forelå en supervisionsaftale med en læge. Fra den 1/1 2007 blev det tilladt alle, såvel personer med som uden autorisation, at benytte nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed. (Lov nr. 451 af 22. maj 2006).
Det er derfor noget af en jungle at finde rundt blandt de forskellige akupunktører i Danmark og hvad det egentligt står for.
Såfremt jeg selv som kristen skulle anvende en akupunktør – hvilket jeg i udgangspunkt nok vil være noget forbeholden over for – ville jeg forhøre mig grundigt om den pågældende akupunktørs holdning, grundlag og ikke mindst religiøse overbevisning og intension for at vælge akupunkturen som behandling.
En del akupunktører i DK er organiseret i forskellige grupper og organisationer. Her iblandt finder vi Danske Akupunktører (DA) og Praktiserende Akupunktører (PA). Begge disse organisationer er godkendt af sundhedsstyrelsen til at registrere akupunktører, og må tildele deres medlemmer (som opfylder betingelserne i loven) titlen Registreret Akupunktør eller Registreret Alternativ Behandler med speciale i akupunktur.
Alle medlemmer af "Praktiserende Akupunktører" (ca. 250) er i deres uddannelsesforløb blevet undervist i den traditionelle kinesiske medicin. Dermed har de et taoistisk grundlag for deres praksis, som gør, at de er ligeså funderet i de religiøse forestillinger som de akupunktører, der er uddannet på "Skolen for akupunktur og traditionel kinesisk medicin". Men hvordan eller hvornår dette kommer frem under behandlingen er mere usikkert. At det kommer frem i en eller anden form er dog ret sandsynligt, og i en svær sygdomsperiode er religiøse "bivirkninger" måske ikke det, der står øverst på patientens ønskeliste.
Andre akupunktører forsøger at lægge afstand til akupunkturens oprindelige religiøse idegrundlag. Dette sker enten ved en omfortolkning af de religiøse ideer eller ved en blank afvisning af de taoistiske grundprincipper.
Ole Dahl, som er læge og medlem af "Dansk Medicinsk selskab for Akupunktur", anser f.eks. de taoistiske grundbegreber som et symbolsprog, som kan virke absurd for vestlige læger, men som alligevel er nyttig at bygge videre på, da det rummer århundreders iagttagelser og erfaringer. Han anvender derfor stadig taoistiske begreber, men tillægger dem en moderne videnskabelig betydning. Han ser således intet modsætningsforhold til den moderne fysiks love ved at anvende akupunktur.
Foreningen "Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur" har derimod helt valgt at afvise brugen af de taoistiske ideer om yin og yang, qi og meridianer.
Læger, tandlæger og dyrlæger kan vælge at organisere sig i Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur (DMSA), denne organisation optager kun læger, tandlæger og dyrlæger. DMSA optager bl.a. medlemmer som har et mindre akupunktur kendskab, men efteruddanner bl.a. deres medlemmer til Diplomlæger i akupunktur.
Dette var en længere forklaring, der på ingen måder er fyldestgørende. Men den beskriver måske meget godt, hvor forvirrende en jungle det er at bevæge sig rundt i. Det er måske som at skulle finde en nål i en høstak. Så for din egen skyld, lyt til dit hjerte, og lad ikke din tvivl kommer en akupunkturbehandlingen til gode.Svaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk