DAGENS ORD: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn.” Salme 103:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Om Johannes åbenbaring

Ville gerne vide hvordan Johannes åbenbaring skal tolkes og hvordan vi kan holde os i det i dag?

Svar:

Kære spørger:
Det er et kæmpe spørgsmål, du stiller. Og du vil få masser af indbyrdes forskellige svar på det, hvis du spørger forskellige. Her får du så mit svar - ganske kort. Forhåbentlig kan det være en appetitvækker til at undersøge Johs. Åbenbaring nøjere.

For det første skal vi huske, at Johs. Åb. er et såkaldt APOKALYPTISK skrift. Johs. Åb. er skrevet i en tid (formodentlig i 90-erne i det første århundrede), hvor apokalyptiske skrifter var en meget brugt genre. De var kendetegnet ved at bruge symbolske billeder, der ikke skulle forstås bogstaveligt, men pege hen på virkeligheder, der faktisk ikke kunne formuleres på andre måder (du kan læse nærmere om det på side 37-43 i min bog: "I virkelighedens lys" - billeder og budskaber fra Johannes' Åbenbaring). Her citeres bl.a.den svenske biskop Bo Giertz: "Åbenbaringsbogen har en vis lighed med det surrealistiske maleri, sådan som det bliver, når det er kristent inspireret. Sådan kunst har et budskab uden at være umiddelbart "begribeligt". Den ægger til eftertanke og indbyder til meditation. Den kræver indlevelse; og den har noget at give selv der, hvor man ikke er rigtig sikker på, hvordan man skal udtrykke det." Et godt eksempel er beskrivelsen af et lam, der "så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne..." (Kap. 5, vers 6. Det er naturligvis ikke en zoologisk korrekt beskrivelse af et konkret dyr, vi får her - men det er en symbolsk og vidunderlig beskrivelse af Jesus ("Guds lam" jvf. f.eks. Johs. Evangeliet kap. 1. vers 29), som den, der gav sit liv for os på korset, og som nu har al magt ("syv" står i den kristne symbolik ofte for fuldkommenhed, helhed og for Guds værk i verden, og "horn" symboliserer ofte styrke - du kan se masser af eksempler på det i min bog. "Syv øjne" symbolisrer Helligånden - det får vi faktisk direkte at vide flere steder i Johs. Åb.
For mig personligt gør det at huske på, at skriftet er apokalyptisk, det til en fantastisk opdagelsesrejse at læse dette bibelens sidste skrift. Jeg tror ikke, den siger noget andet, end de andre bøger i Bibelen, men den fortæller det i symbol-sprog og billeder, som så forøvrigt er intenst fyldt af referencer til Det Gamle testamente og hænger tæt sammen med evangelierne. Så vi er ikke overladt til vilkårligheder, når vi prøver at tolke symbolerne.

For det andet er det vigtigt at overveje, hvilken tid, Åbenbaringsbogen handler om. Nogle mener, den udelukkende handler om Johannes' egen samtid (han skrev den som gammel mand på eksil-øen Patmos under en forfølgelse af kristne i Lilleasien, som den romerske kejser Domitian stod bag). Andre mener, bogen giver et rids af kirkehistorien op gennem århundrederne. Andre igen, at den er en slags køreplan for "de sidste tider". For mig personligt giver det mest mening at læse Åbenbaringsbogen som billeder og budskaber ind i ENHVER TID (mere om det i min bog side 52-53). F.eks: "Hvem" er "dyret" i kap. 13? For de troende på Johannes' tid ville man umiddelbart tænke på forfølger-kejseren Domitian. Men op gennem århundrederne har der jo været mange dyriske magtmennesker og volds-diktatorer. Jeg tror, at "dyret" er symbol på alle, som river liv og mennekelighed i stykker. Med andre ord: Billederne og symbolerne i Åbenbaringsbogen har altid en udgave lige nu.

Endelig for det tredje nogle få ord om skriftets formål. jeg synes flg. fire ting peger sig ud: A) Vil minde om, at Gud er på tronen - uanset hvor broget verden i øvrigt ser ud. B) Vil give trøst til kæmpende mennesker. C) Vil give vejledning til, hvordan vi kan agere midt konfrontationerne med de onde kræfter. D) Vække vores håb.(mere om det i min bog s. 54-56)
Derimod tror jeg, vi går galt i byen, når vi prøver at læse Åbenbaringsbogen som en køreplan for, hvad der skal ske i de sidste tider. Der er virkelig skrevet mange bøger og udlægninger om det - og det meste viser sig at være vrøvl og fantasier.

Pointen med Åbenbaringsbogen er ikke at tilfredsstille vores nysgerrighed, men at styrke vores tro på Jesus midt i den verden, vi nu befinder os i.
Ja, det var et lille forsøg på at svare dig - fra én, der absolut kun er undervejs i sin forståelse, men samtidig oplever en stor rigdom ved at læse i Johannes' Åbenbaring.

Guds fred og alt godt!
Gunni BjørstedSvaret af:
 
Gunni Bjørsted

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk