DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Tilfældighed?

Hej
Er livet tilfældig, eller hvordan hænger livet sammen i flg biblen? Hvilke skriftsteder belyser dette emne?

Svar:

Hej !

Da jeg læste dit spørgsmål, kom jeg til at tænke på noget, som Jesus har sagt i Matt. 10,29 som fortæller hvilken værdi, vi har for Gud ” … ikke én spurv falder til jorden, uden at jeres Fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.” Livet er altså ikke en tilfældighed, for Gud følger med i livets gang, både når det gælder mennesker og fugle.

Ligeledes giver Kong David os en stærk beskrivelse af Guds omsorg og kærlighed. (Salme 139) Vi er frie skabninger, og vi kan gøre, hvad vi vil, og vi har også mulighed for at vælge Gud fra; men Gud vil alligevel følge os meget tæt, han elsker os og interesserer sig for os.
Salme 139 viser, hvor tæt Gud er på os. Han er klar over vore tanker, før vi overhovedet har tænkt på noget. Før vi har åbnet munden for at sige noget, så ved han, hvad vi vil sige. Han er med os fra undfangelsen og følger med i fosterstadiet i mors mave.

”Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det …”

”Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig …”

I Efeserbrevets indledning (Ef.1;4) er der et vers, som også viser at livets oprindelse ikke er tilfældig. Vi er udvalgt på grund af Jesus og er en del af Guds frelsesplan. ”For før verden blev grundlagt, har Gud i ham (Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed .”

Før der overhovedet eksisterede noget som helst, var vi allerede i Guds tanke. Det fortæller noget om Guds ufattelige storhed. Ingen kan fuldt ud fatte Guds storhed. Ingen kan indkredse Gud og beskrive Ham, og vi ved i virkeligheden ikke mere om Ham end det, han har åbenbaret om sig selv. Gud er meget større, end vi kan fatte.

Jeg håber at disse bibelvers kan give dig en fornemmelse af, at livet ikke er en tilfældighed; men er en del af en langt større plan, som Gud har lagt for os mennesker.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk