DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Blodskam

Det spørgsmål er ikke ment som nogen form for krækkelse, men det har dog stadig plaget mig længe. Adam og Eva fik to sønner. Den menneskelige races videreførsel, ville der derfor blive nød til at indeholde blodskam. Hvorfor er denne problematik aldrig taget op. har det overhovedet været en synd?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Det er vanskeligt at svare på, og det er ikke sikkert, jeg kan give dig et udtømmende svar; men jeg vil gerne gi´ mit bud det.

Når bibelen kalder noget for synd, så er det som regel altid en nedbrydende og ødelæggende handling, der vil skade den enkelte eller forholdet mellem mennesker. Gud elsker sin skabning og vil gerne beskytte os, derfor finder vi også, at Moses, på Guds befaling, på et tidspunkt samler reglerne i et lov kompleks som vi kalder de 10 bud. Tre af disse bud handler om vort forhold til Gud, og syv af dem handler om forhold til andre mennesker. Gud griber altså ind og laver et regelsæt, hvis hovedformål er at beskytte os.

Du nævner Adam og Evas børn, og så er vi ved sagens kerne. Forudsætningen for den menneskelige rases videreførelse var jo naturligvis, at disse børn måtte tage opgaven på sig og vælge hinanden og gifte sig og få børn. På det tidspunkt skete det på Guds befaling. Han havde nemlig sagt, at de skulle sørge for at blive frugtbare og mangfoldige.

Problemet med at søskende lever sammen er, når vi ser bort seksualiteten, at deres børn står i fare for at videreføre og forstærke dominerende negative arveanlæg, som i løbet af få generationer kan ødelægge og nedbryde efterkommerne, derfor er forbudet relevant.

Hvorfor det kunne lade sig gøre, at nært beslægtede levede sammen i menneske slægtens begyndelse, ved vi ikke med sikkerhed; men en forklaringen kan være den, at livskraften var på sit højeste ved menneskehedens begyndelse. Det bekræftes også af den høje alder, de fleste af dem blev hen ved 800 – 900 år, og derfor kunne det lade sig gøre; men som degenerationen langsomt gjorde sig gældende, greb Gud ind med forbud mod, at søskende og nærtbeslægtede havde sex med hinanden.

Blodskam blev en alvorlig forbrydelse, som tydeligt er fordømt i Bibelen. Det er faktisk sådan, at incest og forskellige incestlignende forhold får meget plads i 3. Mosebog 18, som er den tekst, der mest detaljeret tager afstand fra en række forskellige typer "forkert" sex, og det overordnede princip finder vi i vers 6: "Ingen som helst må komme sine kødelige slægtninge nær og blotte deres køn" (det vil sige ha´ sex med dem). Det bliver så udspecificeret i versene 7-17.

Ellers omtales det ikke meget i Gammel Testamentes fortællinger. De steder, hvor det er omtalt, er det dog meget klart beskrevet som noget negativt; det gælder f.eks. situationen, hvor Lots døtre forfører deres egen far (1 Mosebog 19,29-38) og de tragiske begivenheder i kong Davids familie omkring Amnon, som voldtog sin søster Tamar (2 Samuelsbog 13).

Det er sådan jeg ser på dette spørgsmål. Håber du kan bruge det.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk