DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Nåden / loven

Tak for dit svar omkring loven/ nåden.
Det er virkeligt svært for mig at forstå dette så derfor vil jeg prøve at forklare hvad jeg har forstået og håber så du vil svare igen så jeg ved om det er rigtigt.
Da vi var under loven, skulle alt hvad mennesker foretog sig være perfekt ( følge alle regler)eller kunne man ikke frelses og så ville vi ikke få evigt liv? Fordi vi ikke kunne opfylde dette sendte Gud Jesus som betalte, således at vi nu kan få evigt liv selvom vi fejler. Men vi skal alligevel forsøge at opfylde Guds vilje (regler), Vi må feks ikke dyrke afguder, drikke, leve i utroskab, stjæle osv.? Men der er nogle regler som Gud godt kan tåle nu vi gør nu, som han ikke tålte før, feks at spise svinekød? Er det rigtigt forstået?? På forhånd tak. Må Guds velsigne dig og dit team!
VH Anonym

Svar:

Loven/nåden

Kære ven

Det er nok mig der har været for uklar med min forklaring, dertil kommer det kan være svært at forstå. Selv noget der egentlig er enkelt og ligetil kan netop derfor være svært at fatte. Jeg tror det dybest set er fordi vi ikke rigtig forstår, at noget så stort ”bare” skal tages imod med tak til Gud.

Loven er i denne forbindelse, at vi skal leve op til en norm, regler, lovbud o.l. som vi ikke altid kan fordi vi styres af personlig trang, lyst, tilbøjelighed og mere af den slags.
Ved at prøve på at leve op til lovens ”bogstav” altså alt det der står man skal gøre oplever vi at vi ikke kan klare det og ikke kan være fejlfri.

Derfor har vi behov for tilgivelse og få lov til at komme videre ellers går vi i ”stykker” Vor glæde og harmoni eller fred forsvinder.

Gud ved det er sådan og elsker os som en far (i ordets bedste betydning) Han gav sig gennem Jesus til os – til total tilgivelse og genopretning gennem Ham.
At være under nåden er at være i Guds tilgivelse for al synd og det er samtidig Hans tilbud til os om evig frelse. Altså at være med Ham altid. Denne tilstand starter her i vort jordiske liv og selv ikke døden kan standse Hans frelse og tilgivelse.

Al tilgivelse og frelsen er betalt ved Jesu dødsoffer én gang for alle og altid. Tror du dette, tror du på Ham som et lille barn på sin far, har du bedt Ham om tilgivelse og ønsker at leve i Ham, med Ham er du gennem din tro frelst.
Det er ikke vore gerninger der frelser, men vor tro og afhængighed på og af Ham der gør udslaget.

Når vi er Hans børn, tror på Ham vil vi selvfølgelig også gerne leve et liv der vidner om Ham, om Hans kærlighed og handlinger. Selvfølgelig vil der i vort liv kunne ses at vi er Hans børn.
Men vi vil aldrig kunne leve et fejlfrit eller syndfrit liv, derfor må vi hver dag hente styrke, trøst og tilgivelse for det vi kommer til at gøre forkert i vort liv. Men vi er stadig Hans elskede frelse barn, renset i Jesu blod som bibelen siger det.

Det der med regler som ”Gud godt kan tåle i dag, men ikke før i tiden” skal ses i lys af noget Nye testamente gør opmærksom på. Det er ikke alting der er godt og sundt for et menneske, men når du nævner svinekød, så er det ikke så vigtigt hvad der kommer ind i munden som det der kommer ud af munden. Altså hvad vi siger. Men det sidste emne er nok lidt for stort at komme ind på her.

Jeg håber det blev lidt klarere for dig.

kærlig hilsen og Gud velsigne dig – som lever under NÅDEN!

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk