DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kan man det??

Min forlovede og jeg ville gerne vies udendørs, men jeg synes det er forkert at blive viet af andet end en præst... Hvorfor må præster ikke vie udendørs?? Som jeg har lært det følger gud mig overalt, derfor ville jeg mene at han også ville være til stede ved vielse uden for guds hus!?

Samtidig ville vi gerne have vores kommende baby døbt ved samme lejlighed, men jeg går ud fra at dette også kun kan ske i guds hus!??

Jeg er rigtig ked af de regler, og håber at de en dag vil blive revurderet. Jeg har det svært ved at jeg ikke kan blive viet af en præst og at det bliver uden guds ord hos mig. Men både min kommende mand og jeg har desværre begravet alt for mange mennesker alt for tidligt og har begge desværre lidt svært ved at skulle forbinde kirken med en lykkelig stund efter alt hvad vi har været igennem...

Er der ingen mulighed for at søge dispensation for vielse udendørs??

MVH den kommende brud.

Svar:

Kære spørger.
Allerførst til lykke med at I har fundet hinanden og til lykke med Jeres kommende baby.

Med hensyn til muligheden for vielse og dåb udendørs, - så vil jeg indsætte et afsnit om kirkelig vielse fra www.folkekirken.dk:

"En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende."

De samme regler gælder med hensyn til dåb.

Og selv om I desværre har haft svære stunder i en kirke, - så er kirken nu engang det sted, hvor vi samles ved livets højtider - også ved dåb, konfirmation og vielse - altså også og især ved livets lykkelige begivenheder.

Nøjagtig som vi hver søndag og helligdag samles der for at høre, at Gud ikke er lige glad med os, og at Gud, selv om Han ikke har lovet os et problemfrit liv, så gennem Jesus lover at være med os alle dage indtil verdens ende (som det lyder ved dåben).

Med venlig hilsen
og ønsket om Guds veslignelse over alt godt over Jer og "lille ny"

Ivan L. JakobsenSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk