DAGENS ORD: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.” Romerne 13:8

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Menighedsrådsvalg

Hvordan er reglerne for opstilling til et menighedsråd?
Skal man have adresse/bosiddende i kirkesognet? eller kan man være bosiddende i et andet kirkesogn?

Villy Pedersen

Svar:

Kære Spørger.
For at kunne stille op til et menighedsråd, skal man dels være medlem af Fokekirken. Man skal være fyldt 18 år. Man skal have fast adresse i det pågældende sogn - eller have løst sognebånd til en præst i det sogn, hvor i man ønsker at stille op til menighedsrådet.

For lige at få det hele med, så en ting mere: Hvis man flytter fra et sogn i et fler-sogns-pastorat til et andet sogn i samme pastorat, - så kan man, hvis man ønsker det, blive ved med at være valgbar og have valgret i det sogn, man er fraflyttet, - hvis man senest 4 uger efter flytningen giver besked om det til en af de fast ansatte præster i pastoratet.

I øvrigt om opstilling til menighedsrådsvalget.
Man skal opstilles på en liste, - enten alene eller sammen med andre - og der skal være mindst 5 og højst 15 stillere (anbefalere), der skal opfylde samme krav som kandidaten, der skriver under på, - at de står bag din opstilling til menighedsrådsvalget.


Jeg vil lige nævne, at det er for sent at stille op som kandidat i denne omgang. Men - er der aftalevalg til det pågældende menighedsråd, - så har kredsen (stillerne) den mulighed, at de senest den 13. november kan indgive en særlig liste med stedfortrædere - men så skal alle de oprindelige stillere skrive under.
Er man selv stiller på listen, kan man ikke blive stedfortræder.

Håber, at dette kan hjælpe dig.

Med venlig hilsen

Ivan L. JakobsenSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk