DAGENS ORD: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Johannes 15:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Loven / nåden?

Hej
Kan I forklare mig forskellen på at være under loven og at være under nåden?
Jeg forstår det ikke helt.
På forhånd tak!

Svar:

At være under loven eller nåden.

Den korte forklaring:
At leve under loven betyder i bibelsk forståelse at man skal leve efter de bud og regler der er optegnet i jødernes lov: moseloven. Heri står hvad man skal gøre og gør man det ikke eller forkert har man forsyndet sig mod denne lov og er strafskyldig.
Intet menneske kan leve et perfekt liv og er i bund og grund tilbøjelig til at handle forkert, at synde som helt enkelt betyder: at ramme ved siden af.
Gud kender mennesket og besluttede at sende sin søn Jesus Kristus (altså sig selv) til os som en engangsbetaling for vor synd. Ved sin lidelse og død betalte Han for vore synder og gav sig selv netop: af nåde.
Vi lever altså under nåden og er ikke slaver af lovens bogstav.

Den lange forklaring:
At være under loven betyder, sagt på en anden måde, at være et menneske der lever og handler efter de nedskrevne lovord/vedtægter/regler og være bundet af ordene , nøjagtigt som de står nedskrevet. Som Israel der havde moseloven med alle dens faste, ufravigelige bestemmelser for hvordan livet skulle leves.
Meningen var god nok, men mennesker kunne faktisk ikke leve op til loven og det blev også hurtigt til at mennesker blev slave af ordet og mange forsøgte at bøje loven eller komme uden om ved at fortolke det efter forgodtbefindende. og ikke bruge den i den ånd i hvilken disse ord var givet til folket som en rettesnor og en hjælp.
Vi ser de groteske eksempler i nye testamente hvor farisæerne netop blev slaver af ordene og dømte alle andre der ikke levede eller bare tolkede ordene som de selv havde gjort det.
Jesus gjorde flere gange op med denne lovtrældom og irettesatte farisæerne. Han kaldte dem kalkede grave og hyklere. Han pegede på Ånden i Loven og fortalte mennesker hvad det vil sige at leve i nåden i stedet.

Man kan udtrykke dette forhold på den måde, at mennesket ikke kunne leve det perfekte, fejlfrie liv, som egentlig ligger i dette at følge lovens bogstav. Israels folk spillede fallit, sådan som vi også gør det hver gang vi tror vi kan leve og være ufejlbarlige.
Gud skabte os med den frie vilje og dermed vor mulighed for at vælge mellem ret og uret, det rigtige og det forkerte og ofte vælger vi jo det forkerte og opdager så vor egen utilstrækkelighed hvorefter vi bedrøves og fortvivles.
Gud ved jo alt dette. Han elsker sin skabning på trods af vore fejl og synd - og Han gav os derfor sin søn Jesus som ”betaling”, altså sig selv og betalte én gang for alle for vore mangler, vor synd og gjorde det af kærlighed.
At give os dette, betale for vore overtrædelser er noget han gav os. Han lod nåde gå for ret. Han betalte og gav os tilgivelsen – det er hvad nåden betyder.
Vi kan altså ikke gøre os fortjent til ret meget i vort liv. Vi er syndere siger Guds ord, vi mangler retfærdigheden fra Gud (se Romerbrevet 3.23 og 6.23) og den giver Han os altså – helt frit: AF NÅDE.
Paulus siger noget ret klart om det med nåden i Efeserbrevet 2.8-9): ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. v9 Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. v10 For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i”.

Der er altså stor forskel på at leve fuldstændigt efter loven, gøre gode gerninger og være perfekt og så mene at man har gjort sig fortjent til noget (som før sagt kan vi jo ikke klare dette) og så at vide sig elsket og tilgivet af Gud som er vor far og giver os frelsen og tilgivelsen ufortjent af nåde.
Og så, selvfølgelig skal vi leve et ret liv, og søge at gøre tingene rigtigt og samvittighedsfuldt for det er vi også skabt til.

Jeg ved ikke om denne forklaring rækker, ellers må du spørge igen.

kærlig hilsen

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk