DAGENS ORD: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannes 14:26

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

hjælp til prosjekt (forandring og konsekvens)

hey til jer
vi har om over-emnet, forandring og konsekvens, hvor vi har valgt under-emnet, syndefaldets konsekvens
så vi har nogle spørgsmål som jeg håber i vil svare på,,

1. kort fortalt, hvad er synde faldet?

2. hvorfor tror du at slangen fristede Eva?

3. hvorfor tog Eva imod frugten?

4. Eva gav det vidre til Adam, hvorfor gjorde hun det?

5. Hvorfor tog Adam imod det?

6. hvorfor tror du gud plantede livets træ, når menneskerne alligevel ikke måtte spiseaf det?

7. hvorfor straffede gud mennesket?

8. hvad var guds straf?

9. hvad mener du om den?

10. hvorfor straffede han satan?

11. hvad var satans straf?

12 hvad mener du er nogle af de største konsekvenser for menneskene

13. har alle de involverede en lige stor skyld i syndefaldet (Adam, Eva og Satan)

hilsen Sandra, Simon og Jaime
p.s svar hurtigst muligt

Jaime

Svar:

Hej Sandra, Simon og Jaime

Jeg er ked af der gik lidt mere tid end beregnet inden jeg fik dette nedskrevet til jer. Det jeg kan sige er selvfølgelig kun en kortere forklaring og meget andet kunne med rette tilføjes men til sagen:

1/ Syndefaldet er det der skete da de første mennesker var ulydige mod Gud dengang i Edens have (Paradiset). Gud havde forbudt Adam og Eva at spise af et bestemt træ da dette ville medføre ulykke for dem for altid.
Satan, i form af en slange lokkede Eva til at tage frugten og give den til Adam hvorved de fik åbnet deres øjne, som der står i 1.mosebog. De fik altså en ny bevidsthed og en indsigt som de ikke var i stand til at bære.
De blev udelukket af Edens have og måtte fra nu af leve i verden på godt og ondt.

2/ At slangen (Satan) fristede Eva er naturligt for hans måde at arbejde på: han ønskede, og ønsker stadig at bekæmpe Gud (Skaberen) og ødelægge det skabte for enhver pris.
Satan var oprindelig en af Guds engle med store beføjelser. Han gjorde oprør mod sin herre (Gud) og endte med at blive kastet ud af ”himmelen”

3/ Eva lod sig friste fordi alle mennesker er letbevægelige og når vi vælger, vælger vi ofte det forkerte fordi vi ikke kan overskue konsekvenserne – sådan er det jo også i dag i vort liv. Det er derfor vi har brug for Guds omsorg og beskyttelse og blive bedre til at vurdere og vælge rigtigt.

4/ Selvfølgelig gav Eva også Adam af frugten. Hun ønskede da at dele, sikkert også fordi hun dermed også delte ansvaret med sin mand. Hun var klar over, at hun havde syndet imod Guds klare bud.

5/ Adam tog imod fordi han ikke er meget anderledes end kvinden og lige så nysgerrig og lige så let at lede på afveje. Selvfølgelig vidste han, at Gud havde sagt, at de ikke måtte spise af ”kundskabens træ.” Det er vist meget menneskeligt at ville prøve grænser og alle kender tanken: det kan sikkert ikke skade eller gøre noget – lad os bare prøve lidt – osv.
Adam var altså i bund og grund lige så let at lokke som Eva og slangen snakkede godt for sig, appellerede til dem og pegede på, at de ville få en stor indsigt og ville blive lige så kloge som Gud selv. Det var da fristende og argumenterne stærke – de glemte at advarslerne var givet dem af en kærlig Gud for deres egen skyld.

6/ Hvorfor Gud plantede træet til kundskab om godt og ondt så det var muligt for mennesker at tage af det ved kun Gud selv. Jeg kan forestille mig, at Gud ønsker mennesket skal udvikle evnen til at vælge rigtigt og lyde de bud Han giver. Jeg tror Gud gav os den frie vilje og evnen til at vurdere og vælge fordi Han ønsker at vi er bevidste om hvem vi er: Hans børn, skabt af Ham og til Ham. Han ønsker ikke vi skal være en slags robotter der har fået et program indlagt der bare styrer det hele. Han vil at vi selv tager stilling som fri, udviklede individer.

7/ Straf er en konsekvens af at gøre det forkerte. Alting i dette liv har sin pris og det er ikke fordi at Gud er ond at mennesket straffes. Staffen lærer mennesket, at det er bedst at gøre det rigtige og lærer man det i småting virker det også i store ting.
Gud havde redegjort for hvad der ville ske hvis mennesket i Edens have handlede mod Guds råd/bud. Samme princip gælder i vort moderne liv, også vi må betale for de forkerte beslutninger.

8/ Straffen var en bortvisning fra Guds ”automatiske” beskyttelse til et liv hvor mennesket selv måtte tage ansvar for sine handlinger.
Guds oprindelige plan var, at mennesket skulle erkende sit behov af at være Hans barn og have et fader-barn forhold.

9/ Personligt ser jeg ikke noget mærkeligt i dette forhold, jeg er af den opfattelse, at jeg netop er skabt af Ham og jeg tror Han er og jeg lægger hele mit liv i Hans hænder og prøver at leve efter Hans ord og Ånd i alle facetter i livet. Derfor har jeg fred i mit gudsforhold og mit hele liv.

10/ Satan blev straffet med at blive vist bort fra Gud fordi han ville være Gud selvom han er skabt af den almægtige.

11/ Satan straf var altså bortvisning fra Gud.

12/ Syndefaldets største konsekvenser for mennesket var bortvisningen fra Guds nærvær og den kamp vi dermed blev sat midt i: den fri viljes kamp mellem det gode og det onde. Mellem dette at vælge livets Gud og dødens Satans rige.
Kampen i mennesket pågår stadig og ødelæggelserne er forfærdelige. Mennesket er ført bag lyset ved Satans snedige intriger og resultaterne er tydelig for alle. Egoismen og materialismen dominans er udbredt over hele verden og mennesket lider.

13/Omkring skyldsspørgsmålet er jeg nok tilbøjelig til at klandre Satan der jo vidste at han forledte mennesket, men i dag er vi også selv delagtige i skylden idet vi har mulighed for at vende os fra det (den) onde og til Gud.


Men Gud svigter ikke mennesket

Men midt i hele denne triste historie fra Edens have som kunne have været så smuk, men blev noget barsk og uhyggeligt så er der historien om Gud der i sin kærlighed indså, at dette ikke kunne blive ved med at gå. Han greb ind, kom til vor verden som sønnen Jesus Kristus. Han betalte for alle vore fejltagelser og synd som bibelen siger det. Han betalte med sit liv, korsdøden og opstandelsen fra døden som en sejr over mørket (Satan) og førte dermed mennesket tilbage til paradiset åndeligt forstået: tilbage til nærværet med Gud, under Hans kærlighed og beskyttelse til et liv her og engang sammen med Ham i evigheden.

Jeg ved ikke om I virkelig forstår dette. Jeg tror kun det kan erfares af ren åndelig vej, erkendelse i dybet af menneskets sjæl der bliver en overbevisning gennem troen på Gud.

Det blev et langt brev håber I får noget ud af det.

kærlig hilsen

Ole Bækgaard

Svaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk