DAGENS ORD: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerne 8:37

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Hvad så

hey hvad såe' jeg tænkte på hvordan ville hele verden være uden kristendom

ville den være fortabt eller hvad??

Svar:

Hej ven
Tak for din mail. Jeg formoder det du hentyder til med dit spørgsmål, er de mange religionskrige der har fundet sted, og til stadighed også sker, rundt om i verden. Jeg vil gerne være den første til at indrømme, at der er sket meget forkert i "religionens" navn - og også i kristendommens navn.

At blive al religion kvit, tror jeg ikke på er mulig. Grundlæggende har jeg en tro på, at mennesket i sin natur har en længsel efter noget der er større end os selv. Vi må og kan kun definere os positivt og meningsfyldt, med erkendelsen af, at der er noget, der er større end os selv – Gud. Gud selv har lagt dette i os. En af de gamle kirkefædre udtrykte det således i en bøn til Gud: ”Du Gud, har skab os til dig selv. Derfor er menneskehjertet hvileløst til det finder sin hvile i dig.”

Sangeren Sinead O’Connor udtrykker noget af det samme. I et interview sagde hun engang: ”Som race føler vi os tomme. Det er, fordi vor åndelighed er blevet udslettet, og vi ikke ved, hvordan vi skal udtrykke os selv. Resultatet af det er, at vi bliver opmuntret til at fylde det hul med alkohol, stoffer, sex eller penge. Folk derude råber på sandheden.”

At forsøget på at give verden ”sandheden” så til tider har kulmineret i religions stridigheder, er en stor fejltagelse. Bibelen lærer os netop at være fredsstiftere, at stræbe efter at holde fred med alle, at bede for ens fjender og dem der forfølger en, at vende den anden kind til etc. Og her er det så, at du og jeg kommer ind i billedet. Det er denne form for kristendom, vi skal udleve.
At ”slippe verden løs” uden en etisk referenceramme med respekten for al det skabte, sådan som vi finder den i den kristne tro og som hele den vestlige verdens værdinormer i bund og grund bygger på, tror jeg vil være endnu mere farlig. Tilbage vil nemlig blot være menneskets egen egoisme. Det har vi desværre set al for mange eksempler på også.

Så som svar på dit spørgsmål må jeg sige: Ja, verden ville være fortabt uden troen på Kristus. Både hvad angår vores liv her på jorden, og naturligvis også set ud fra et evighedsperspektiv, hvis du som jeg, tror på bibelens ord om et liv efter døden. Den kristne tro – kristendommen – burde afspejle dette. Troen skal nemlig meget gerne blive til et liv Gud giver, og som udspringer i dit indre – ikke bare en ydre handling/god gerning. Hvis ”kristendommen” bliver en ”død” religiøs bestræbelse, ja, så kan vi nok lige så godt være den foruden.

Kærligst
Claus BækgaardSvaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk