DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Organ donation

I disse TAGSTILLINGS tider, vile jeg gerne vide om biblen siger noget direkte for/imod organdonation?

Svar:

Kære B E Rasmussen
Undskyld mit sene svar.

Nej Bibelen siger ikke noget om organdonation, sådan som jeg læser den. Det er muligt at nogen kan få et eller andet til, der ligner, men organdonation er jo en praksis, der er så ny, at det på ingen måde var aktuelt hverken på Jesu tid eller tidligere i den jødiske historie.

Der er i øvrigt meget Bibelen ikke siger noget om, så når du spørger på den måde, får jeg en anelse knopper, for Bibelen siger også til tider noget om bestemte ting, der er knyttet til den tid, hvor det blev skrevet, men som ikke holder i dag. (I det Gamle Testamente er der et væld af regler for jøderne som alleredede de første kristne med Jesus som forbillede gjorde op med og i Det Nye Testamente er der også regler, der er påvirket af tid og sted. Eks.: kvinders hårlængde, som Paulus har en mening om i sit 1. brev til Korinterne)

Bibelen siger jo heller intet om cykling eller landing af fartøjer på månen, og alt muligt andet far vores tid, så som sådan er Bibelen ikke en opslagsbog, hvor vi kan finde svar på alt muligt.

Vores tolkningsnøgle til ret og forkert skal altid være det dobbelte kærlighedsbud: Lukas 10,27 »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«

Når det gælder organtransplantation, vil jeg umiddelbart sige, at der næppe kan findes belæg for hverken det ene eller anden synspunkt i Bibelen.
Vi har jo (bortset fra Jehovas Vidner) i mange år anerkendt blodtransfusion, som jo dog er levende celler, og der har ikke været nogen indvending mod det.

Livet har vi til låns - og det må jo også gælde vore organer. Kan jeg derfor hjælpe en nær slægtning - eller en fremmed for den sags skyld - ved at give afkald på et organ, mens jeg lever - eller ved min død, udtrykker jeg vel blot derved min oprigtige næstekærlighed.

Det er klart, at til diskussionen hører overvejelsen om Gud på forhånd har afgjort vores dødsdag (mine tider er i din hånd). Og om vi således har lov til at gribe ind med nye organer, men den debat kan kun vare et minut eller to. For hvor går grænsen mellem lægehjælp med alle mulige indgreb og så organdonation - og hvad med overførsel af hud fra et sted på kroppen til et andet, hvor patienten er sin egen donor.

Nuvel - der er en anden side, som jeg har noteret mig i et svar på samme spørgsmål, og som jeg tillader mig at citere fra.

Svaret gives af Ellen Kappelgaard på hjemmesiden www.JesusNet.dk
Om organdonation: Det er grundlæggende godt og næstekærligt at være parat til at yde alt, hvad man overhovedet kan til gavn for et andet menneske. Om organdonation hører med hertil, kommer an på, om man som kristen vil acceptere hjernedødskriteriet, altså acceptere, at der bliver udopereret organer mens kredsløbet bliver holdt igang med respirator.

Jeg mener ikke, man kan sige, om det bibelsk er rigtigt eller forkert. Her må vi selv finde vores vej i overensstemmelse med samvittigheden og helst sammen med vores familie. Der er ting, der taler for at gøre det, som jeg har nævnt, men der er også ting, der taler imod. F.eks. det at vi (og Bibelen ) opfatter livet som sammenhængende med det at ånde - trække vejret, samt det at man ikke vil acceptere, at man på sit dødsleje ikke kan få lov "at dø færdigt" sammen med sine pårørende. Jeg mener, det er vigtigt, at vi tager stilling til dette svære spørgmål, som du kan læse meget mere om i f.eks. bogen Dilemma fra Credo forlag.
Svaret af:
 
Peter Götz

Peter Götz, Forkynder
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk