DAGENS ORD: ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.” Kolossenserne 3:13

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Kvindelige præster

Hejsa.

Lige nu er det jo meget oppe ift kvindelig psæster i folkekirken. De der kalder sig bibeltro - IM, LM og frikirkerne har forskellige holdniger til kvindelig præster. IM læser det som at det er forkert og i mange frikirker er der jo kvindelige præster....hvem er bibeltro og hvad vil det sige at være bibeltro??

Hilsner en små forvirret

Svar:

Hej Marianne

Det er et par meget centrale spørgsmål du bringer på banen. Jeg vil dele det i de 2 emner du nævner. Bibeltro og kvindelige præster.

Bibeltro:
For den Bibeltro er Bibelen inspireret af Gud og er en beretning om Guds hensigt med sit skaberværk. Fra skabelsen, gennem syndefaldet til genoprejsningen og sejren gennem Jesus Kristus, og videre beskrivelsen af fremtiden og evigheden. Bibelen er beskrivelsen, der ord for ord beskriver Gud, og der kan ikke lægges til eller trækkes noget fra.

Det gælder for Grundsproget. Så snart vi begynder at oversætte grundteksten, kommer den første uundgåelige fortolkning.

Striden opstår når vi begynder at fortolke bibelen. Der er meget billedtale i bibelen. Alt er ikke beskrevet i klart sprog, så vi kan forstå det og her er vores fantasi og menneskelige begrænsning med til at forvrænge budskabet.

Uden Guds ånd blæser liv i ordet, er bibelen som en død krop, der kun kan studeres med intellekt og videnskab, hvilket ikke fører til noget. Når Gud ved sin ånd gør ordet levende, åbner der sig en verden, der beskriver en almægtig kærlig Gud, der favner mennesker selv om vi synder.

Bogstaven slår ihjel ånden gør levende

Det er tankevækkende at det altid har været svært for menneskene at forstå Gud, og det er i mange tilfælde de mest religiøse, der har sværest ved at forstå Ham.

Gennem hele gamle testamente havde profeterne det rigtig hårdt. De blev ikke hørt, men blev forfulgt og dræbt. Da Jesus kom, var det Jøderne, dem der kendte skriften bedst, der fik ham korsfæstet.

I dag er der mange velmenende kristne, der forhindre Guds budskab i at blive udbredt. Spørgsmål som er meget fremmede for ikke kristne fylder meget i den kristne diskussion, og blokerer for det væsentlige.

Kvindelige Præster

Dette spørgsmål dukker så netop op på grund af fortolkning. Væsentligt fordi Paulus på et tidspunkt siger noget om at kvinder ikke skal snakke i forsamlingen.

For mig er det bare meget vigtigt at se Guds dybere hensigt med kvindens plads i Guds Plan. Vi ved fra syndefaldet, at det var kvinden der først spiste af frugten, og der kom et stærkt fjendskab ind mellem Kvinden og Satan 1.mos3:15. Kvinden kommer til af få stor betydning i Guds frelsesplan og kamp mod Satan. Satan ved at kvinden er et farligt redskab i den krig han har med Gud, og gør alt for at undertrykke hende. Ser vi os om i verden, er det faktisk lykkedes ham rigtig godt. Selv i Danmark og selv iblandt de kristne er det lykkedes ham rigtig godt. Jesus havde ligesom en særlig omsorg for kvinder. Jeg tror han i særlig gra kunne sætte sig ind i deres situation.

Vi burde som kristne gennemskue Satan og lade være med at hjælpe ham med at kanøfle kvinderne, der i forvejen har en hård åndelig kamp at kæmpe.

Som sådan er det for mig specielt vigtigt at lytte til hvad Gud siger gennem kvinderne, præst eller ej. Det er bare ærgerligt at vi hjælper Satan i hans plan ved at forhindre Kvinderne i at komme frem med det Gud taler gennem dem.

Hilsen HansSvaret af:
 
Hans Fhær Larsen

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk