DAGENS ORD: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerne 8:37

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

jeg tror ikke, at jeg tror længere. Hjælp min vantro

Jeg er 28 år og vokset op i et indre missionsk hjem. De sidste 8 år har jeg ikke haft meget med kirken at gøre og min tro er blevet mindre og mindre. Jeg er faktisk fået det sådan, at jeg ikke engang ved, om jeg tror på gud. Synes det er mere og mere urealistisk, at det lige præcis skulle være de kristnes Gud, der findes og ikke alle mulige guder. Jeg vil rigtig gerne have min tro tilbage, men ved ikke, om det kan lade sig gøre? og det fylder mig med en enorm smerte og tristhed. For mit liv føles så tomt uden. Jeg kan huske at have lært, at hvis man vender gud rykken, kan man ikke få troen igen. Og det gør mig virkelig bange. Vil virkelig gerne tro, men er bange for at jeg ikke har flere chancer. Og er bange for, at jeg slet ikke kan finde ud af at tro igen.

Svar:

Kære Spørger
Lad mig allerførst rette en klar misforståelse. Du skriver, at du har lært, at hvis man vender Gud ryggen, kan man ikke få troen igen!
Jeg ved ikke hvor du har lært dette, eller hvem der kan have sagt noget sådan til dig, i hvert fald er det ikke sandt. Intet i skriften siger noget sådan, tvært imod. Der er heller ikke i min erfaring, fra eget liv eller fra andre kristne jeg kender noget der kan underbygge denne påstand.
Slip for det første disse tanker og vend dig til den Gud som du kender fra dit barndomsliv. Han er stadig den samme, Hans kærlighed og omsorg har ikke forandret sig, men derimod er du blevet påvirket af den almindelige samfundsholdning der gennem årene har vundet mere og mere indpas, også i det vi plejer at kalde ”kristne kredse” – Guds modstander har altid søgt at undergrave vor tro Han er stadig den almægtige Gud, vor skaber, vor far og vort håb midt i den verden som vi også er en del af. Han er herre over tvivl, frustrationer og alle onde magter!

Hvis du har levet uden fællesskab med andre kristne i mange år er det ikke uforståeligt, at du ikke mærker Gud i dit liv mere. At være kristen er ikke en isoleret livsførelse, men som bibelen forklarer det så er vi som grene på et vintræ der ikke kan leve uden forbindelse med stammen hvorfra vi skal hente saft og kraft for at kunne leve.
Johannes evangeliet (kap. 15) siger dette klart forståeligt, læs det og bliv overbevist! Det er da klart at du føler smerte og tomhed i dit liv, hvis ikke du næres af Guds ånd, ved en indpodning i vintræet (Kristus) vil din tro da visne og du vil lide.
I øvrigt er der ikke i dit brev noget der virkelig dokumenterer at du har mistet din tro! Du ville aldrig finde på at sende dit nødråb hvis det ikke var fordi du af hjertet ønskede at komme ind til Gud på ny og dermed igen få lov at mærke den fryd, den glæde det er at have tryghed i Gud. Paulus siger til menigheden i Filippa, at han har
”tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag”. (se Filipperbrevet 1.6)

Mener du dit nødråb ærligt, og det tror jeg da du gør, så er det ikke fortiden du længere skal se på, men nu og i fremtiden. Vil du ud af din tvivl og få din trosvished igen så må du handle.

Du har været borte en tid, faret vild kan man måske kalde det og nu er det tid at vende tilbage. Lad mig nævne et par steder fra bibelen der taler ind i din situation. Du husker sikkert den gamle beretning om det vildfarne får: (læs fra Mattæus 18.12-14)

Jesus sagde: ”Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt”.

Det andet sted står i Johannes 1.brev kap.1.9: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed”
Altså: fuld tilgivelse der hvor anger er tilstede – derefter må du videre med dit liv.

Jeg ved ikke hvor du bor, men du må finde en sund og god menighed i din nærhed og tage kontakt med den. Det er ikke særlig vigtigt hvad det er for et kirkesamfund, folke-eller frikirke, bare det er en god, evangelisk menighed. Kender du ikke nogen er du selvfølgelig velkommen til at spørge mig til råds, jeg er ganske godt orienteret om de forskellige menigheder, såvel i Nordsjælland som mange andre steder i landet.

Må Gud velsigne dig og lede dig frem.
Kærlig hilsen
Ole Bækgaard
Svaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk