DAGENS ORD: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” Salme 139:14

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

paradis

Jeg har tidligere været Jehovas vidne, og har der lært at vi ikke alle skal i himmelen men leve på jorden som vil blive renset for alt ondt og ført tilbage til det oprindelige, som det var Guds mening fra begyndelsen. Men hvordan finder jeg mening i det hele nu?

Bente Lund

Svar:


Kære Bente Lund
Ja - hvor skal vi tilbringe evigheden?

Der er sådan ca. lige mange udsagn, der taler om Himlen og om 'en ny og genskabtjord'

Peter taler i kap 3 om at jordens skal forgå men derefter vil en ny jord under en ny himmell fremstå. Åbenbaringsbogen kap 21 har samme perspektiv, mens Pauls f.eks mest taler om Himlen.

Personligt hører jeg til dem, der tror, at Himlen - det sted, hvor vi alle skal tilbringe evigheden - uanste hvem vi er - og alene fordi vi tror på Jesus - vil være identisk med en ny og renset og genskabt - genfødt - jord.

Jeg tror at 'evighedends sted'nogle gange kaldes Himlen og andre steder noget andet, men at det vil være her på jorden, efter at al synd og al sorg og al sygdom er renset bort (Åb 2, 1-7
I sin helt ydre form kan dette nok ligne Jehovas Vidner tanker, men alt det om de 144.000 og en første og anden klasse, mener jeg er lemfældig bibellæsning, bundet op på en misforståelse af et enkelt sted i Åbenbaringsbogen.

Det alt afgørende for mig er på en måde - selv om det er spændende nok - at vide, hvorhenne min evighed skal være, men at den er dér, hvor min frelser, Jesus er. Og at den er sammen med den Gud, der skabte mig ikke til sygdom og synd men til et godt liv.
Dernæst er det vigtigt, at den evighed hjemme hos Gud ikke er noget, jeg kan fortjene ved at gøre en hel masse eller give en hel masse, men alene fordi Jesus gik ind og bande den vej ved sin død og opstandelse.
Alt i Guds Rige får vi af nåde og ganske ufortjent.

Derfor kan vi vide os trygge og rolige, for hvis alt hviler på Jesus Kristus og ikke os selv, så er vi arvinger, med ham!

Kærlig hilsen
PeterGötzSvaret af:
 
Peter Götz

Peter Götz, Forkynder
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk