DAGENS ORD: ”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.” Romerne 5:5

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Om tiende

Hej
Hvordan skal man give tiende og hvem skal man give det til?
Kan man feks give det til et familiemedlem eller tæller det ikke som tiende?
Jeg har et familiemedlem som ikke kan administrere sin økonomi og derfor ofte mangler penge. Skal jeg iflg biblen hjælpe denne person eller er det ok at sige vedkommnede må lære at sætte tæring efter næring?

Svar:


Svar til anonym.

Ud fra bibelen skal tiende gives til Herrens Hus, bibelen beskriver også at tiende tilhører Herren og skal gives til dem der forvalter kirkens hus.

Derfor er det heller ikke tienden man kan give til f.eks. et familiemedlem, se mit svar om det længere nede.

Tiende er et begreb der optræder mange gange i bibelen, og betyder at man giver 10% af sin indkomst/indtægter til Gud, underforstået ”Guds sag”.

Vi ser det 1 gang i 1 Mosebog hvor Abraham i taknemlighed over at Gud er med ham, lover Gud 10 % af alt han ejer, og man læser at Abraham således bliver velsignet i overflod.

Det udspringer af et løfte til Gud, et løfte der i udstrakt grad har velsignelse til følge, på mange områder, det ses flere steder i bibelen, ligesom vi også i vores tid oplever stor velsignelse ved det.

I kirken tror vi derfor på tiendeprincippet, som en måde at vise taknemlighed til Gud på, og som en måde at stole på at Gud, også i det økonomiske, vil være med os

Hvordan det gøres praktisk i den pågældende kirke eller forsamling man kommer i, er forskelligt.

Malakias i G.T. 3. v, 8 beskriver meget direkte, at de ligefrem bedrager Gud, ved at undlade at betale tiende og afgifter!

Der står også om tiende i brevet Hebræerne i N.T. 7. 5:De af Levis sønner, der bliver præster, skal efter lovens bestemmelse tage tiende af folket, det vil sige af deres brødre, skønt også de nedstammer fra Abraham.
Jesus taler også selv om det i f.eks. Matt. N.T. 23. v,23.

Tiendebegrebet er både noget guddommeligt, et bibelsk princip, men også noget menneskeligt, idet det er meget vigtigt at det er en personlig beslutning man tager, for da bliver det til velsignelse for en.

Du kan også læse lidt om tiende på vores hjemmeside www.HelsingorFrikirke.dk under ”ofte stillede spørgsmål”!

Om du skal hjælpe den omtalte person, eller vedkommende ”bare” skal lære at sætte tæring efter næring, spørger du?

Iflg. bibelen skal man hjælpe sin næste, men jeg må så også sige at det ikke altid er en hjælp bare at få f.eks. penge når man mangler.

Hvis personen har økonomiske midler og blot bruger dem forkert vil det ikke være en hjælp bare at spæde til, hjælpen bør bestå i at personen tager imod råd og vejledning i at økonomisere på ansvarlig måde.

Så længe personen ved at du er der som ”redningsplanke” er der jo ikke grund til at passe bedre på sine egne midler, synes han/hun!
Du kan derfor i din godhed, og bedste mening let prioritere forkert med dine midler, og uden at ville det, medvirke til at personen bruger sine penge til noget forkert.

Må Gud være med dig, og hjælpe dig til at prioritere rigtigt og ansvarligt!

Med ønsket om alt godt

Kent NielsenSvaret af:
 
Kent Nielsen

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk