DAGENS ORD: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Johannes 15:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Nye og gamle pagt

Hej netkirke
Hvordan kan man vide hvor den nye pagt stopper og hvor den nye begynder? Feks i den gamle pagt skulle man stene utro folk, det gør man ikke længere. Jesus siger ganske rigtigt i den nye pagt at den uden synd skal kaste den første sten, men samtidig er gud jo den samme i går i dag og til evig tid? Hvorfor ændret det sig så? Hvad skal man tage med fra den gamle pagt og hvad skal man ikke tage med? Jeg syntes det er meget svært at vurderer. Man måtte heller ikke spise svinde kød i den gamle pagt men nu må man spise alt. Er der en regel man kan gå ud fra?
på forhånd tak!

Svar:

Hej!

Håber at dette svar kan være til hjælp for dig.
Gud forholder sig til os gennem pagter. En pagt er en slags overenskomst, som forpligter begge parter. Den gamle pagt, med de 10 bud, oprettede Gud med Israels folk. Der er tale om et helt lovkompleks, som Gud gav for at beskytte sit folk. Her finder vi, som du selv skriver, bl.a. loven om, at der er dødsstraf for utroskab.

Sammenfattende siger Gud: ”Hvis I holder min pagt, vil jeg velsigne jer i tusinde slægtled; men hvis I bryder den, vil jeg straffe fædrenes synd indtil fjerde slægtled. Den gamle Pagt er altså et valg mellem velsignelse eller forbandelse. Israels folk overholdt imidlertid ikke pagten, og det fik nogle forfærdelige konsekvenser for dem, for Gud overholder for sin del altid sin pagt.

Guds pagter ophører ikke, de er evige. Da Gud i sin visdom og kærlighed oprettede den nye pagt, betød det derfor ikke, at den gamle pagt med de 10 bud blev ophævet, den er fortsat indeholdt som en del af den nye.

Den nye er Jesus. Det er ham, der er den centrale i den nye pagt. Vi får del i pagten – ved at tro på Jesus – ved at lære ham at kende - ved at blive døbt, (dåb er en pagts handling) her bekræfter vi vort tilhørsforhold og tro på Jesu død og opstandelse, - ved at deltage i nadveren, i det kristne fællesskab, som er den nye pagts måltid.

Som sagt er den gamle pagt (de ti bud) indeholdt i den nye; men den nye pagt er bedre end den gamle. Vi har nemlig heller ikke holdt budene og er derfor også hjemfaldne til straf. Det, der gør den nye pagt bedre, er Jesus, han har båret straffen i stedet os. Lovens hårdeste straf ramte Jesus. Lovens forbandelse ramte ham, for at vi kunne få del i lovens velsignelse. Jesus har også opfyldt alle lovens krav i stedet for os ved at leve et perfekt liv uden at synde. På grund af det, Jesus har gjort for os, kan Gud række os sin tilgivelse og nåde.

Den nye pagt er ikke en hel masse regler, altså heller ikke spiseregler; men et personligt forhold til Jesus Kristus. Og ved at lære ham at kende, lærer vi også, hvad der bedrøver ham, og hvad vi skal holde os fra. Hvis vi vil ha´ del i den nye pagt, må vi komme til tro på Jesus. Hvis ikke vi vil det, så er vi uden for den nye pagt, og så kommer vi selv til at bære konsekvenserne.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Johs. 3:16)


Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk